Atlas Copco mest hållbart

miljö. 2015-01-23

Atlas Copco utsågs till ett av världens mest hållbara företag, och det mest hållbara inom verkstadsindustrin,  då den årliga Global 100-listan presenterades vid World Economic Forum i Davos, Schweiz.

NCC bygger ut väg 190 i Göteborg

projektnytt. 2015-01-21

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga ut väg 190, Gråbovägen. Syftet är att öka tillgängligheten och säkerheten på den hårt trafikerade infartsvägen till Göteborg. Avtalsvärdet uppgår till 142 miljoner kronor. Vägbygget startar i februari i år och beräknas vara klart i slutet av juni 2016. 

Sifo tror byggare röstar på SD

2015-01-20

En Sifoundersökning Byggnads beställd ska visa att 24 procent av Byggnads medlemmar röstade på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet.

Byggstart för knutpunkt Gamlestaden

projektnytt. 2015-01-20

Utvecklingen av Gamlestaden i Göteborg fortsätter. Nu drar Skanska igång sitt tredje projekt – Spårskede 4 – i bygget av den nya knutpunkten för kollektivtrafiken. Ordersumman är på cirka 218 miljoner kronor och beställare är Trafikkontoret i Göteborg. Färdigställande av projektet är beräknat till andra kvartalet 2018.

 

Missvisande statistik över arbetslösa förare

Nyhet. 2015-01-16

Arbetslösheten minskar i byggbranschen. Men när det gäller anläggningsmaskinförare är läget fortfarande ungefär som förra året.
I december förra året var 5,8 procent av medlemmar i Byggnads a-kassa öppet arbetslösa, jämfört med 7,4 året innan.

Säker arbetsplats via nätet

2015-01-16

Sveriges Byggindustrier (BI) lanserar den interaktiva webbutbildningen ”En säker arbetsplats”. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om riskhantering, attityder och regler.

- Jag hoppas att denna webbutbildning ska ge alla medarbetare på våra arbetsplatser en tankeställare om vad som är rätt och hur man ska bete sig för att göra sin arbetsplats säker för sina kompisar och för sig själv. Själv har jag fått mig en tankeställare, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier (BI).

 
 

Prenumenera på ME
Landets ledande tidning för professionella maskinentreprenörer. Bevakning av anläggningsbranschen, och branscher som använder mobila arbetsmaskiner.

 
 
 
 
 
Maskinentreprenörerna
Maskinisten - maskinisten.net