Starkt 2014 av Sandvik

Trafikverket berömmer Veidekke

2015-01-29

Arbetsmiljöpriset tilldelas det företag som bland annat bäst visat upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete och engagemang för att skapa en säker arbetsmiljö och som även lyckats minska antalet arbetsplatsolyckor. Det har medarbetarna på Veidekkes del av projektet Mälarbanan gjort, och får därför ta hem det prestigefyllda priset.

NCC behöll vinstnivån

ekonomi. 2015-01-28

NCC gjorde en vinst på 2 234 miljoner kronor före skatt 2014, vilket är likvärdigt med resultatet från året före som var på 2 400 miljoner. Nettoomsättning var 56 867 miljoner kronor. I en kommentar konstaterar koncernchefen Peter Wågström att omsättningen är på väg upp i företagets byggverksamhet. 

Veidekke bygger för vindkraft

projektnytt. 2015-01-27

Veidekke Anläggning Sydväst har fått i uppdrag av Eolus Vind AB att bygga fundament för sju vindkraftverk med tillhörande vägar i Fröreda, Hultsfreds kommun. Veidekke ska bygga vägar, kranplatser, upplagsytor, jordning, kanalisation och vindkraftsfundament. Projektet är en totalentreprenad med byggstart januari 2015 och beräknas stå klart juni 2015.

Svevia sköter vägarna i Kramfors

projektnytt. 2015-01-27

Svevia har fått fortsatt uppdrag att sköta om de statliga vägarna i Höga kustenområdet mellan Härnösand och Docksta. Uppdraget gäller vinter- och sommarunderhåll för driftområde Kramfors, och området omfattar totalt 997 kilometer väg varav 367 kilometer är grusväg. Kontraktet börjar gälla den 1 september i år och är värt 200 miljoner kronor och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års förlängning.

 

Åkarna kritiserar snöröjningen

2015-01-26

Sveriges Åkeriföretag anser att vinterväghållningen är under all kritik. Sveriges Åkeriföretag har därför begärt att få träffa ansvariga väghållare. Trafiksäkerheten står på spel, menar man.

Atlas Copco mest hållbart

miljö. 2015-01-23

Atlas Copco utsågs till ett av världens mest hållbara företag, och det mest hållbara inom verkstadsindustrin,  då den årliga Global 100-listan presenterades vid World Economic Forum i Davos, Schweiz.

 
 

Prenumenera på ME
Landets ledande tidning för professionella maskinentreprenörer. Bevakning av anläggningsbranschen, och branscher som använder mobila arbetsmaskiner.

 
 
 
 
 
Maskinentreprenörerna
Maskinisten - maskinisten.net