- Maskinentreprenörerna leder utvecklingen genom att konsekvent arbeta med utbildning och skolor i hela landet, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg på Stora Infradagen. Foto: Ryno Quantz

Publicerad den: 2018.1.30

Utbildning viktigast för att klara infrastrukturen

Stora Infradagen: För att klara utmaningarna i infrastrukturen fram till 2030 krävs utbildning, ny teknik och att branschen lär sig överföra erfarenheter mellan projekt. Det konstaterades på ME:s Stora Infradag.

Låst innehåll

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg konstaterade att Sverige i dag har en bred tillväxt, men för att upprätthålla det krävs bland annat utbyggnad av infrastruktur och bredband. Det största hindret för att klara det är kompetensförsörjning.

– Det går inte att tro att vi kan bygga en bra yrkesskola utan branschmedverkan. Vi kan hjälpa till med finansieringen, men ni i branscherna måste gå före. Här tycker jag att Maskinentreprenörerna leder utvecklingen genom att konsekvent arbeta med utbildning och skolor i hela landet. Jag önskar verkligen att fler branscher kunde följa det exemplet, sa Mikael Damberg.

ANNONS:

Han underströk även att det krävs mer innovation när det gäller infrastrukturbyggande.

– Här ska vi fortsätta att vara världsledande. Men det gäller även på hemmaplan. Det ska vara juste konkurrens. Vid upphandlingar ska det inte enbart vara fokus på billigast. Det behövs även en satsning på funktionsentreprenader, så att vi får de bästa och mest innovativa lösningarna.

Mikael Damberg delade även ut ME:s Infrastipendium till årets pristagare Anders Jordell som driver företaget Jordells Åkeri & Entreprenad. Han fick frågan hur has företag hanterar bristen på maskinförare.

– Jag tycker inte att det är brist på maskinförare. Problemet är i stället att beställarna måste ge entreprenadföretagen möjlighet att ta in nya förare på arbetsplatserna, underströk Anders Jordell.

Maud Olofsson, tidigare centerpartistisk näringsminister, numera entreprenör och ordförande för turistorganisationen Visita, menade att vi i dag ser en storstadsfixering i politik och media.

– Idag är det tufft att driva företag i glesbygd. Bredbandet byggs ut, men det är långt ifrån alla som är uppkopplade. Ett annat problem är det försummade underhållet, särskilt för det enskilda vägnätet. Höjda arbetsgivaravgifter är en annan faktor – tre procent låter kanske inte mycket, men för många är det hela marginalen som försvinner.

Maskinentreprenören Fredrik Bergström berättade om hur han i sitt företag använder så kallad VR-teknik. Ett projekt mäts in med totalstation och med drönare som skannar av arbetsområdet. Sedan skapas 3D-bilder som används för att bland annat beräkna massor. Med hjälp av VR-glasögon kan entreprenören visa kunden hur det färdiga projektet kommer att se ut.

– Det här är varken svårt eller dyrt. Det går att räkna hem investeringen i tekniken, eftersom det skapar stora tidsvinster. Det är även en konkurrensfördel, eftersom man vet volymer och hur det blir när det är klart, redan innan man börjar, förklarade Fredrik Bergström.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth konstaterade att Sverige går väldigt bra just nu, vilket är en förutsättning för de stora investeringar som ska göras i infrastruktur.

– I den nya transportplanen fram till 2029 ska vi investera 700 miljarder kronor i vägar, järnväg, riksvägnät och mindre vägar. Det motsvarar ungefär 235 000 årsarbeten. Samtidigt har vi 100 000 jobb som inte kan besättas eftersom det saknas logistiker, ingenjörer, maskinförare, hantverkare. Därför är utbildningssatsningarna viktiga.

Infrastrukturministern påpekade att det inte går att enbart satsa på ny infrastruktur. Vi måste behålla en hög kvalitet även på befintliga vägar och järnväg.

– Trafiksystemet är eftersatt, vi måste öka satsningarna på underhåll, och det får inte stå tillbaka för höghastighetståg och andra investeringar. Samtidigt måste vi hålla ihop landet, därför måste vi se på hela bilden, socialt, ekonomiskt och miljömässigt, sa Tomas Eneroth.

I en paneldebatt om konsulternas roll i infrastrukturprojekt konstaterade Fredrik Bergström, affärsområdeschef för analys och strategi på WSP, att när beställare handlar upp infrastrukturprojekt avgörs det ofta på enbart pris. Då tappar man det stora perspektivet.

– Det är därför vi gillar att jobba åt entreprenörer. Dom uppskattar kompetens och kvalitet mer, påpekade Johan Dozzi vd på Tyréns.

Panelen var överens om att konsulter har en viktig roll för att skapa innovation, som kan förnya branschen.

– Det gäller att ta vara på erfarenheter och nya lösningar, och återanvända dessa i andra projekt. Det kan vi konsulter göra. Vi måste sprida kompetens och erfarenheter inom branschen, sa Magnus Höij, vd på Svenska Teknik- och Designföretagen.

Text: Lars-Olof Tandberg

Publicerad den: 2018.1.30

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare