Sluten omröstning begärdes. Här lämnar stämmoombuden sina röster inför räkningen.

Publicerad den: 2018.6.4

72 procent röstade för ett modernare ME på stämman

Maskinentreprenörerna: Maskinentreprenörernas organisation behöver bättre och snabbare kompetensöverföring. Medlemmarna är för en omstart som ska ge bättre lokal närvaro och nya regioner.

Låst innehåll

Behovet av att förnya Maskinentreprenörernas organisation har diskuterats sedan i december 2016. Bakgrunden är att både företagens struktur och teknikutvecklingen de senaste åren har förändrats i hög grad, och medlemsföretagen behöver allt oftare annat stöd än tidigare och nästan alltid snabbare än vad ME kan leverera med nuvarande struktur.

– Det är bra för framtiden att vi nu på stämman i juni kunde får tydlig majoritet för styrelsens proposition att göra de här förbättringarna. Den andra nödvändiga omröstningen som krävs för att detta ska gå igenom blir antagligen i september. Då behövs det att 75 procent av stämman röstar för, och med tanke på dagens majoritet så ska de kunna bli bra, säger Magnus Persson, ordförande för Maskinentreprenörerna (ME).

ANNONS:

Men för vissa var omröstningen känslig. För att slippa räcka upp handen vid röstningen och avslöja hur man ställer sig till en modernisering av ME begärdes sluten omröstning. När samtliga röster var räknade hade 38 stämmoombud röstat bifall till propositionen, och 15 avslag. Ett antal i södra Sverige ser inte fördelarna för dem med en annan struktur på organisationen än den man har idag.

– Jag ska villigt erkänna att jag inte kan se att det är det bästa för region Södra, men det är det bästa för ME i stort. Därför röstar jag bifall, sa Ingemar Landgren, styrelseledamot i Södra.

Det som väckt motstånd i södra Sverige är att styrelserna där tycker att nuvarande struktur fungerar bra, och förenklat kan man säga att det handlar om de ”mjuka” värdena som att avstånden är korta, styrelsemedlemmarna känner varann väl, och att det är en homogen bra fungerande organisation.

– Men det finns flera saker som är intressant på andra områden med styrelsens proposition. Även om regionerna blir större och färre och får en annan struktur geografiskt, så tycker jag att det är intressant att kompetensen ska höjas genom att styrelserna får utbildningar och kontaktnät som man kan ha nytta av hela livet som företagare också, säger Ingemar Landgren.

ME:s ordförande Magnus Persson var efter omröstningen ändå nöjd med att 72 procent röstat för styrelsens proposition.

– Jag ser det som att det är en trygg majoritet. Vi företag inom ME har större likheter än skillnader, och det gäller oavsett storlek på företag eller vart i landet vi verkar. Nu har vi tagit första steget mot en ny fräsch organisation som gör att vi kan växla upp ännu mer.

Detta är bakgrunden till styrelsens förslag om ny förtroendemannaorganisation:
I samband med ME:s verksamhetsplan 2016-2020 formulerades fyra långsiktiga mål. Det tredje målet i verksamhetsplanen var att vidareutveckla ME:s förtroendemannaorganisation. Målet formulerades såhär: ”ME ska vara en dynamisk förening med en stark organisationsstruktur med medlemsnytta i fokus”

Delmålen som sedan föll på plats var att ”föreningen ska ha aktiva och engagerade förtroendevalda som bidrar med kunskap och erfarenheter”. Förtroendemannaorganisationen ska anpassas till de förtroendevaldas förutsättningar och nytta för medlemsföretagen”. Földjen av detta blev alltså att: ”framställa förslag om hur ME:s framtida förtroendemannaorganisation bör se ut”

Förbundsstämman 2016 gav styrelsen i uppdrag att arbeta med att vidareutveckla ett förslag. På stämman året efter beslutades att arbetet skulle fortsätta och medlemmar ur regionstyrelserna, regionchefer deltog också i arbetet. En arbetsgrupp bildades senare för att ta fram ett förslag, som formulerades i en rad olika punkter. Några av de viktigaste var:

• Tydligare roller i hela organisationen
• Regionstyrelserna får länsrepresentanter.
• Löpande kompetensutveckling av förtroendevalda.
• Indelning i fyra regioner, för att skapa ett tydligt ”ett ME”
• Expertteam skapas för att bättre överföra kompetens i regionerna.
• ME-Skolorna blir utbildnings- och aktivitetscentra.

Styrelsen formulerade i förslaget sedan vad man menar med ”ett ME”:
”Alla medlemmar har samma tillgång till kunskap oavsett vad man befinner sig i landet. Inom ME har vi en samhörighet utan tydliga gränser mellan oss. Det är i princip samma service och bemötande inom ME och utåt oavsett var vi är i landet.

Taggar: , , ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2018.6.4

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare