Arbetsmiljöverket skärper nu regelverket och kräver att arbetsgivarna för register över arbetstagare som fått större mängder mineralolja på huden. Foto: Unsplash.com

Publicerad den: 2021.2.22

Ändrade regler vid hantering av mineraloljor

Arbetmsmiljö: Arbetsmiljöverket skärper nu reglerna för hantering av mineraloljor. Det gäller främst den som riskerar att få gamla mineraloljor på huden.

Låst innehåll

Kraven gäller mineraloljor som är använda (enbart använda mineraloljor inte nya), och har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränning.

De nya, särskilda kraven innebär att arbetsgivaren:

ANNONS:
  • får utökade krav när det gäller vad som ska finnas med i den dokumentera riskbedömningen,
  • alltid ska ta fram skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner och
  • ska föra register över de arbetstagare som utsatts för en exponering som kan innebära risk för ohälsa.

Registerkravet blir främst aktuellt om det sker en olycka. Arbetsgivaren bör föra register på arbetstagare som har fått större mängder gammal använd mineralolja på huden. Det behövs inget register vid normal hantering som sker med användning av skyddshandskar. Dessa skyddshandskar ska bytas vid övergång till annat arbete.

Register behöver normalt inte heller föras om små mängder vid enstaka tillfällen har kommit på arbetstagarnas hud. Om man får mineralolja på huden finns risk att få cancer.

De nya reglerna gäller från och med den 20 februari.

Taggar:

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2021.2.22

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!