Näringslivet ska komma överens om att betala snabbare. Annars kan lagstiftning hota.

Publicerad den: 2017.12.19

Åtgärder ska få stora byggbolag att betala snabbare

Spaning: Många svenska stora företag betalar sina fakturor för sent – långt efter 30 dagar. Men nu finns det hopp om att betal­ningstiderna kommer att kortas. Regeringen engagerar sig.

Låst innehåll

Problemet är välkänt sedan många år och spänner över en rad branscher, även byggsektorn, där även maskinentreprenörer har drabbats av sena utbetalningar. Och problemet är extra tydligt hos större byggföretag, som oftare än mindre byggfirmor slarvar med att betala sina fakturor.

För att få till en förändring har det från regeringshåll genom åren gjorts några tafatta försök att sätta press på företag som satt i system att betala sina fakturor långt efter 30 dagar. Men betalningstider på upp till 120 dagar förekommer, vilket förstås kan ställa till rejäl oreda för ett mindre företags likviditet.

Det senaste försöket att få till en ändring är signerad närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som i december 2016 hotade med lagstiftning för att tvinga fram kortare betalningstider.

Vid det tillfället sa Mikael Damberg att han är bekymrad över utvecklingen av de långa betaltiderna mellan stora och små företag och att det inte har skett någon förbättring.

– Små underleverantörer ligger många gånger ute med stora pengar för deras kunder som antingen kräver mycket långa betaltider eller betalar sina räkningar alldeles för sent, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Samtidigt tyckte han, för att undvika lagstiftning, att näringslivet frivilligt erbjöds att korta betaltiderna. Och nyligen, i slutet av oktober 2017, gav det resultat när tretton svenska storbolag berättade att de ska ta fram en hederskod för att korta betalningstiderna till 30 dagar till sina leverantörer. Bland företagen finns Skanska, som har en rad maskinentreprenörer som underentreprenörer.

– Vi är positiva till det. Det är vettigt om näringslivet kan enas om en kod för betalningar till små- och medelstora företag i Sverige. Det ligger i vårt intresse att mindre underleverantörer mår bra finansiellt, säger Skanskas ekonomi- och finansdirektör Magnus Persson.

Det är förstås intressant i sammanhanget att Sverige tidigare var ett av de länder där det gick snabbast att få betalt. Men den bilden har förändrats, konstateras det i rapporten Kartläggning av betalningstider i näringslivet från 2016, som beställts av regeringskansliet och som ligger till grund för Dambergs arbete med att få till en förändring i storbolagens betalningsvilja. I promemorian framkommer det att de avtalade betalningstiderna ökat med i genomsnitt tre dagar under de senaste tio åren. Samtidigt går utvecklingen i många europeiska länder åt motsatt håll.

År 2008 framkom det att stora bolag, med mer än 500 miljoner kronor i omsättning, har många fler betalningsanmärkningar än de som omsätter mindre än en miljon kronor om året. Uppgifterna kom då från kreditupplysningsföretaget UC, som undersökte storföretags och kommuners betalningsvilja, på uppdrag av Dagens Industri.

Regeringskansliets kartläggning visar att storleken på företaget även i dag har betydelse för hur lång betalningstiden är: ”För medelstora och stora företag som har stora företag som kunder är den genomsnittliga betalningstiden mellan 38 och 40 dagar. Den klart viktigaste förklaringen till långa avtalade betalningstider är att företag i dominerande ställning kräver längre kredittider”, konstaterar man också i rapporten.

Kartläggningen visar även att en tredjedel av de svenska företagen betalar en del av sina fakturor för sent och 80 procent av företagen har under det senaste året erhållit betalning efter fakturadatumet. Undersökningen visar att småföretagen är betydligt bättre på att betala i tid än de stora företagen.

Det problem som upplevs som störst vid långa avtalade betalningstider är påverkan på likviditet och lönsamhet. Försenade betalningar får också effekter för företagens administrativa börda. Nästan vart tredje mikro- och småföretag anger att de långa avtalade betalningstiderna har mycket eller ganska stor betydelse för deras möjlighet att öka antalet anställda. Inom byggbranschen är det cirka 40 procent som gör samma bedömning.

Det är ännu inte bestämt när den föreslagna hederskodexen ska börja gälla, men mycket tyder på att det kommer ske senast under år 2019.

Text: Anders Myrdal

Publicerad den: 2017.12.19

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare