Allt tydligare tecken på att byggkonjunkturen bromsar in.

Publicerad den: 2018.11.29

Byggkonjunkturen bromsar in

Anläggning: Den så kallade barometerindikatorn som presenteras av konjunkturinstitutet föll i november för andra månaden i rad, till 106,7 från 107,6.

Låst innehåll

Indikatorn pekar trots nedgången på ett starkare stämningsläge än normalt i ekonomin, vilket närmast uteslutande förklaras av de fortsatt starka signalerna från tillverkningsindustrin.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll för tredje månaden i rad och hamnar ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Fallet förklaras främst av nedjusterade anställningsplaner vilka nu pekar på minskad sysselsättning de närmaste månaderna.

Även synen på orderstockarnas storlek dämpades ytterligare något, men är fortsatt starkare än normalt. Starkaste skälet till inbromsningen är att bostadsbyggandet har mattats av.

Taggar: ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2018.11.29

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare