Allt tydligare tecken på att byggkonjunkturen bromsar in.

Publicerad den: 2018.11.29

Byggkonjunkturen bromsar in

Anläggning: Den så kallade barometerindikatorn som presenteras av konjunkturinstitutet föll i november för andra månaden i rad, till 106,7 från 107,6.

Låst innehåll

Indikatorn pekar trots nedgången på ett starkare stämningsläge än normalt i ekonomin, vilket närmast uteslutande förklaras av de fortsatt starka signalerna från tillverkningsindustrin.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll för tredje månaden i rad och hamnar ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Fallet förklaras främst av nedjusterade anställningsplaner vilka nu pekar på minskad sysselsättning de närmaste månaderna.

ANNONS:

Även synen på orderstockarnas storlek dämpades ytterligare något, men är fortsatt starkare än normalt. Starkaste skälet till inbromsningen är att bostadsbyggandet har mattats av.

Taggar: ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2018.11.29

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare