Sverige ligger högt när det gäller byggkostnader i Europa. Bara Schweiz och Norge är dyrare. Det visar siffor från EU:s statistikenhet Eurostat. Bilden visar läget i slutet av år 2015.

Publicerad den: 2018.2.19

För dålig konkurrens bland bostadsbyggare

Konkurrens: I rapporten ”Konkurrensen i Sverige” hävdar Konkurrensverket att konkurrensen inom bostadsbyggandet är eftersatt. En slutsats i rapporten är att standardiserade krav som tillämpas i flera kommuner kan förbättra anbudskonkurrensen och stimulera industriellt byggande och därmed sänka kostnaderna.

Låst innehåll

I Konkurrensverkets senaste undersökning visar det sig att de allmännyttiga bostadsföretagen och privata byggherrar har liknande problem för att öka sitt bostadsbyggande. Det skriver SABO i ett pressmeddelande.
De tre största hindren för att allmännyttan ska kunna öka sitt bostadsbyggande är brist på byggbar mark, ineffektiva plan- och byggprocesser samt höga byggpriser, enligt Konkurrensverket.

I rapporten konstaterar Konkurrensverket att även om bostadsbyggandet har ökat de senaste åren, kvarstår problemen. Produktivitetsutvecklingen har varit väsentligt sämre än inom den övriga industrin och SCB visar att byggkostnaderna under längre tid har ökat snabbare än konsumentprisindex.

ANNONS:

– SABO lyckas pressa byggpriserna genom våra Kombohus, ramavtal och samordnad upphandling. Men det är svårt att få byggföretag att gå in i upphandlingar eftersom marknaden är så överhettad. Därför har vi aktivt sökt utländska bolag i Europa med önskan om att de ska delta i upphandlingar till svenska bostadsbyggen, vilket har gett gott resultat. Precis som Konkurrensverket påpekar måste konkurrensen öka genom en breddning av marknaden, säger Jonas Högset, chef Fastighet och Boende på SABO.

Konkurrensverket lyfter även fram att kommunerna spelar en viktig roll för byggandet då deras agerande i hög grad påverkar byggkostnaderna. Mer effektiv myndighetsutövning samt ökat utbud av kommunal men även statlig mark i kombination med effektivare byggprocesser kan bidra till att de positiva effekterna av konkurrens tas till vara.

– Jag är glad över att SABOs sätt att arbeta lyfts fram som exempel för andra aktörer inom bostadsbranschen. Att börja mäta produktivitet inom bygg- och fastighetssektorn borde ligga högt upp på regeringens bord för att vi ska få en tydligare bild av hur nuläget är, säger Jonas Högset.

Taggar: , , , , ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2018.2.19

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare