Caterpillars nya 323 är något helt nytt. Nu kommer den nya generationens grävmaskiner där automatiserade grävsystem och andra digitala hjälpmedel är standard.

Publicerad den: 2017.10.12

Dramatiska förändringar för maskinförare

Digitalisering: Industrin som tillverkar anläggningsmaskiner möts nu av en rasande digital utveckling som inte går att ducka för. Det här kommer göra att maskinförarens roll förändras dramatiskt redan om några få år. Experter talar om helt nya kunskapskrav.

Låst innehåll

I veckan presenterade Caterpillar två nya modeller; bandgrävarna 320 och 323. Det är början på en digital revolution vi ser. Caterpillars maskiner levereras nu med automatiserade digitala gräv- och mätsystem som standard. Sensorer och datorer räknas inte som tillval längre. Maskinförarens roll blir mer central i byggprocessen där kompetensen som krävs handlar mer om förståelse för byggteknik och att hantera tekniska mjukvaror och digitala uppdateringar.

När den europeiska samarbetsorganisationen för maskintillverkare CECE träffades i veckan var digitaliseringen det hetaste ämnet. Experterna här är överens om att både byggföretagen och maskintillverkarna måste snabba på med att anpassa sina organisationer till det ökade kravet av digitaliserade system som ställs på branscherna. Analysen är att detta kommer att bli centralt om byggbranschens konkurrenskraft ska kunna behållas. För maskintillverkarna kommer det att leda till dramatiska förändringar, där kanske inte alla överlever.

Chefen för det europeiska standardiseringsorganet CEN-CENELEC, Geert Maes, som bland annat arbetar med att samordna och säkerställa att ny teknik fungerar likvärdigt i Europa, säger såhär:

– Utvecklingen kommer leda till att kompetenser och roller för maskinförarna förändras dramatiskt. Att vara förare nu betyder att man blir en central koordinatör av byggprocessen, vilket kräver att förarna måste utveckla helt nya kompetenser.

Svenska maskinförare har i stort redan den här rollen på många arbetsplatser, men med tanke på hur Caterpillars två senaste bandgrävare är utformade finns det ytterligare skäl att misstänka att fokus på maskinförarnas kompetens kommer att ligga på anläggningsbyggande i stort och mindre på själva hanterandet av maskinen. Modellerna 320 och 323 är i hög grad automatiserade både för att öka produktionstakt, effektivitet och höja säkerheten.

Micael Appelgren

Publicerad den: 2017.10.12

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare