Trots minskat byggande inom flera områden räknar Manpower med att antalet anställda i byggbranschen kan komma att öka 2019

Publicerad den: 2019.1.9

Fler byggjobb trots färre bostäder

konjunktur: Arbetsgivare inom byggbranschen förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft under första kvartalet 2019 med en sysselsättningstrend på +12 procent, på ungefär samma nivå som föregående kvartals prognos på +13 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +5 procent, enligt Manpower Group Arbetsmarknadsbarometer.

Låst innehåll

Siffrorna i undersökningen är överraskande då både bostadsbyggande, samt privata och offentliga beställare av lokaler förväntas minska sitt byggande.

Industrifaktas prognos för total husbyggnad under åren 2018 till 2019 indikerar en minskning med närmare 15 procent jämfört med 2017. Nedgången sker från en historiskt hög nivå och trots minskningen väntas 2019 års totala husbyggnad överstiga dock 2015 års volym.

ANNONS:

Behovet av investeringar inom både industri och tjänstebranscherna är fortsatt högt, vilket väntas dämpa nedgången i bruttoinvesteringarna när bostadsbyggandet nu faller tillbaka. En orolig omvärld och det politiska läget kan dock komma att försena investeringsbeslut under nästa år. Grunden för konsumtion är egentligen fortsatt god men på toppen av en högkonjunktur växer riskerna och tidigare signaler om en konjunkturavmattning bedöms bli verklighet under 2019. Ett flertal finansiella åtstramningar tillsammans med avmattningen gör att hushållens förtroende för ekonomin fortsätter att försämras bland annat i form av sjunkande bostadspriser och en avvaktande bostadsmarknad.

Sysselsättningstrenden för byggbranschen är dock enligt Manpower +12 procent, vilket innebär att arbetsgivare tror på många fler jobbtillfällen under det första kvartalet 2019. Jobbprognosen ligger stabilt på ungefär samma nivå som föregående kvartals optimistiska prognos på +13 procent, och är rejält starkare än för motsvarande period 2018. Då låg prognosen på bleka +1 procent.

– Det är glädjande att så många svenska arbetsgivare tror på att inleda det nya året med fler jobbtillfällen, framför allt inom byggbranschen. Under hösten har medier rapporterat om en oro för att byggboomen snart kommer avta, men den avspeglas inte i arbetsgivarnas jobbprognos för det kommande kvartalet, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group Sverige.

Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. I Sverige har drygt 750 intervjuer genomförts, enligt Manpower.

Taggar: ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2019.1.9

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!