Maskinförare som inte fått lön av sin arbetsgivare kan kräva nästa entreprenör på pengarna, enligt förslag.

Publicerad den: 2017.6.29

Företag tvingas betala ut underentreprenörers löner

Juridik: I en departementspromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att ett entreprenörsansvar ska gälla för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare som är anställda i Sverige i bygg- och anläggningsbranschen. Enligt huvudförslaget ska ytterst huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att arbetstagare i en entreprenadkedja får ut lön för sitt arbete.

Låst innehåll

Förslaget som nu ligger kommer innebär att ett entreprenörsansvar ska införas inom bygg- och anläggningsverksamhet, och kommer att gälla från och med nästa sommar, 1 juni 2018.

Vad det faktiskt betyder är att en maskinförare som inte får lön för det arbete han eller hon har utfört i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt genom att gå högre upp i entreprenadkedjan. Entreprenörsansvaret ska i första hand gälla den uppdragsgivare som har anlitat underentreprenören, men inte den ursprungliga beställaren av entreprenaden.

Maskinföraren ska informera uppdragsgivaren om sin lönefordran. Också ett fackförbund som arbetstagaren är medlem i kan lämna information om att en lönefordran finns. Enligt förslaget är sedan uppdragsgivaren betalningsskyldig efter sju arbetsdagar.

Om uppdragsgivaren inte betalar ska enligt huvudförslaget även huvudentreprenören (exempelvis Skanska, NCC, Peab) under vissa förutsättningar kunna bli ansvarig för att lönen betalas ut. Med huvudentreprenör menas den som enligt avtal med den ursprungliga beställaren av entreprenaden ansvarar för att det arbete som omfattas av avtalet blir utfört.

I departementspromemorian diskuteras även ett alternativt förslag, som innebär att huvudentreprenörens slipper detta ansvar. Det gäller alltså att noga veta vem man har anlitat som underentreprenör nästa sommar. Båda förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten.

Micael Appelgren

Publicerad den: 2017.6.29

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare