Etablerade gruvbolag som till exempel Boliden lägger ner mycket kraft på ett seriöst miljöarbete. Men det finns miljörisker när gruvbolag går i konkurs och lämnar efter sig gruvavfall. Foto: Stefan Berg/Boliden

Publicerad den: 2017.8.9

Gruvavfall allt dyrare för skattebetalarna

Miljö: Svenska etablerade gruvbolag arbetar hårt för att ta ansvar för miljön. Boliden har till exempel satt upp ett ambitiöst mål att ha noll miljöpåverkande incidenter nästa år. Det finns flera skäl att ta miljöarbetet seriöst. Bland annat för att motsatsen skadar företagens image, men även för att miljöolyckor ger höga böter.

Låst innehåll

Riksrevisionen har dock uppmärksammat problem när gruvor går i konkurs. Gruvavfall står för en mycket stor del av avfallet i Sverige och mängden ökar. Gruvbolagen ska ställa ekonomiska säkerheter så att gruvavfallet kan efterbehandlas även om bolagen går i konkurs. Men det har inte fungerat, enligt Riksrevisionen.
De ekonomiska säkerheterna som gruvbolagen har ställt uppgick 2015 till 2,7 miljarder kronor. Riksrevisionens granskning visar att systemet med ekonomiska säkerheter inte minimerar de ekonomiska riskerna för staten.

Att beräkna kostnaderna för efterbehandling av gruvavfallet och därmed säkerheternas storlek är svårt. Om säkerheterna är för lågt beräknade kan staten tvingas träda in och finansiera efterbehandlingen. Två exempel där de avsatta säkerheterna inte räckt till är de mindre och nu nedlagda gruvorna Blaiken och Svärtträsk, där statens kostnader har beräknats uppgå till mellan cirka 280 och 380 miljoner kronor.

Riksrevisionen har rekommenderat att förändra systemet och bland annat se över mineralfyndighetens potential för en ekonomiskt lönsam gruvverksamhet där man även tar hänsyn till kostnader för gruvavfallet.

Enligt Riksrevisionen står gruvavfallet för drygt 80 procent av det avfall som uppkommer totalt sett i Sverige. Sedan slutet av 1980-talet har mängden gruvavfall nästan tredubblats till cirka 120 miljoner ton år 2014. Ökningen har varit särskilt kraftig under åren 2009–2014.

Micael Appelgren

Publicerad den: 2017.8.9

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare