Från att ha varit ett typiskt redskap för hjullastare är sopvalsar nu även vanligt på hjulgrävare med tiltrotator. Foto: Holms

Publicerad den: 2018.4.17

Högtryck i sopningsbranschen

Reportage: Våren är här. Vinterns grus ska sopas upp och då vill alla ha soputrustning samtidigt. Tillverkarna av sopredskap är mitt i den intensiva sopsäsongen. Under tre månader ska alla behov tillgodoses.

Låst innehåll

Säsongen för sopredskap är extremt kort. Och den styrs helt av vårens ankomst. Merparten tillverkas och säljs under tre hektiska månader – mars, april och maj.

Holms är en av de ledande tillverkarna av sopningsutrustning i Sverige. Företags filosofi bygger på så kallad lean production, vilket innebär att man enbart bygger då man har en order från en kund. Att ha maskiner på lager kostar pengar. Men den korta säsongen innebär ändå att en viss framförhållning krävs för att hinna med.”Den tekniska utvecklingen i vår bransch har stått ganska stilla de senaste tio åren.”

ANNONS:

–I år är sopsäsongen försenad på grund av den långa vintern, men normalt är det högtryck i fabriken under mars, april och maj. Det betyder att vi i januari och februari måste gissa hur stor efterfrågan kommer att bli på varje modell. Det är en chansning då varje sopmaskin eller sopvals har olika specifikationer beroende på den enskilde kundens krav. Men för att hinna med måste vi jobba så, förklarar Carl Gindahl som är vd på Holms.

Sidoborste till en Holms 300, med borst av stål.

I det här spelet med kvalificerade gissningar ingår även företagets återförsäljare. De uppmuntras att lägga tidiga ordrar, även dessa baserade på en förväntad efterfrågan.

En annan stor tillverkare av sopningsutrustning är Trejon i Vännäsby utanför Umeå. Även här är det mars, april och maj som är hetast när det gäller soputrustning, även om det är lite förskjutet i år på grund av en lång vinter.

–Vi planerar minst sex månader innan säsongen drar igång. Vi har ju många år i branschen vilket gett oss en erfarenhet av hur stor efterfrågan det blir. Om vi har nya produkter eller modeller kan det vara svårare, då vi inte har någon statistik att gå efter. Så en viss fingertoppskänsla krävs alltid, säger Henrik Johansson som är vd på Trejon.

Andreas Andersson är säljare på Ysta-maskiner i Ystad. Han konstaterar att även om det är en pik på våren så säljer Ystamaskiner sopvalsar året runt numer.

–Det är inte bara sopning efter vintern längre. I den här branschen blir det ju smutsigt året runt vid arbete. Många sopar även snö. Visst förekommer det att kunder beställer i panik fortfarande, men det är inte lika ofta som förr.

Ystamaskiner lägger en säsongs-beställning innan jul för att klara piken under vårmånaderna.”Vi måste ta hänsyn till miljön genom vilka material vi väljer och vilka tillverkningsmetoder vi använder.”

– Det finns ju statistik att gå efter, men den är ju inte helt säker. Därför får vi komplettera under våren. Dessutom behöver vi ju ha maskiner hemma för att kunna visa kunder också.

Det är lätt att tänka att en sopmaskin eller en sopvals bara är redskap som monteras på en maskin. Men faktum är att även denna bransch påverkas av samhällets digitalisering. Hos Holms märks detta både i produktutveckling och i marknadsföring.

–Vi har insett att det här är något vi måste lära oss. Den tekniska utvecklingen i vår bransch har stått ganska stilla de senaste tio åren. Vi har haft bra produkter som kunderna har varit nöjda med. Nu är det dags att ta nästa steg, säger Carl Gindahl.

Efter många år med olika befattningar på Volvo Construction Equipment har han precis firat ett år vid rodret på Holms. Konstruktionschefen Ulf Österberg
började på Holms i höstas och Manne Sjöberg, som ansvarar för marknads-föring och kommunikation anslöt för tre månader sedan.

Stefan Karlsson monterar en SU sopmaskin för kompaktlastare, traktorer och skidsteers i Holms fabrik i Motala. Han och hans kollegor har bråda dagar nu, större delen av företagets borstredskap tillverkas under mars, april och maj.

Det är ingen slump att det är denna trojka som nu leder företagets satsning in i den digitala verkligheten. Allt hänger ihop. Carl med sin gedigna erfarenhet från maskinbranschen. Ulf, som jobbat på Väderstad med konstruktion av redskap för lantbrukssektorn, och Manne som tidigare marknadsfört Göta Kanal.

– Vi gjorde en analys och kom fram till att det pågår generationsskifte i många entreprenadbolag. Hos den nya yngre generationen ser vi ett stort engagemang i sociala medier. Det finns forum för både sopning och snöröjning på Facebook, till exempel, berättar Manne Sjöberg.

– Om ett antal år kommer sannolikt merparten av våra affärer ske digitalt. Därför måste vi bygga ett fundament för det redan nu, fyller Carl Gindahl i.

Men Holms vill ta detta ett steg längre. Därför arbetar utvecklingsavdelningen i nära samarbete med marknadsförare och säljare.

– En möjlighet är att man i en app kan konfigurera den produkt man vill beställa. Genom att dra och släppa de funktioner man vill ha från en Cad-ritning. Det blir ett visuellt hjälpmedel. Därför är det viktigt att marknadsavdelningen är med i utvecklingen, så att produkt och digital marknadsföring kan kopplas ihop.

Grundkravet på en sopmaskin eller sop-vals är att det ska bli rent och att man bara ska behöva köra en gång. Detta klarar dagens sopredskap. Men precis som maskintillverkare påverkas även den här branschen av digitalisering, miljökrav med mera.”En hjulgrävare, speciellt om den har tiltrotator, har ju mer och mer blivit en redskapsbärare i dag.”

–Vi måste ta hänsyn till miljön genom vilka material vi väljer och vilka tillverkningsmetoder vi använder. Sedan måste produkterna anpassas till kundernas arbetsmetoder. Till exempel att det ska vara rent efter bara en överfart, det handlar om att spara resurser, säger Ulf Österberg.

Dessutom finns det krav på hur mycket det får damma vid sopning. Och i takt med att det kommer maskiner med eldrift måste även tillverkare av redskap förbereda sig på detta.

–I dag är våra sopredskap beroende av hydraulik från bärarmaskinen. Med eldrivna bärare kommer det sannolikt att behövas elmotorer på redskapen. Eller så får redskapen kraft från bärarens elmotor. Vi är öppna för båda lösningarna. Oavsett vilken det blir måste redskap och styr-system anpassas efter den nya tekniken.

– På Volvo var jag en liten kugge i ett stort maskineri. Här får jag jobba med allt, säger Holms vd Carl Gindahl. Han jobbade 20 år på olika befattningar inom Volvo CE, och har en gedigen branscherfarenhet.

När det gäller eldrift så har Trejon märkt att det börjar komma mindre kompaktlastare med eldrift på marknaden.

–Det är något vi måste börja kika på. Jag tror branschen står vid ett vägskäl här och att den marknaden kommer att öka. Hur vi ska agera i den frågan beror till stor del på utvecklingen av bärarmaskinerna. Om det fortfarande finns hydraulik på maskinerna eller om vi måste utveckla någon form av eldrift på våra sopredskap, funderar Henrik Johansson.

Ystamaskiner har inte inlett något arbete för att anpassa sina sopvalsar till eldrift.

–Även om bäraren är eldriven så har de än så länge hydraulfunktion. Vi ser att eldrift kommer, och vi skulle kunna utveckla lösningar för det. Men än så länge tror jag inte det är något som kunderna är villiga att betala för, säger Andreas Andersson.

Internet of things (IoT) är en annan företeelse att förhålla sig till. Allt fler produkter blir uppkopplade och det gäller självklart även redskap.

–Vi måste lära oss detta. Den nya generationen maskinentreprenörer vill ta till sig ny teknik, och det här är rätt väg för att attrahera nya kunder, säger Holms konstruktionschef Ulf Österberg.

Han ser flera fördelar med uppkopplade sopredskap. Som att när sopredskapet kopplas så ställer maskinens styrsystem automatiskt in rätt parametrar för just det redskapet.

–När det är dags att byta borste kan det komma upp en fråga på skärmen om att det är dags att byta, och sedan finns en möjlighet att beställa en ny. Man kan även koppla GPS och en kartfunktion för att registrera var man kört. Det kan sedan användas vid fakturering eller för att visa beställaren vart man kört, säger Ulf Österberg.

Borstarna blir inte stående länge. Det mesta ska ut till kund under tre hektiska månader.

Holms har insett att för att kunna växa produktmässigt så måste man titta på fler typer av bärare än hjullastare och traktorer. Därför har man allt mer börjat jobba mot grävmaskiner.

–Det säljs fler grävmaskiner än hjullastare. En hjulgrävare, speciellt om den har tiltrotator, har ju mer och mer blivit en redskapsbärare i dag. Och det passar våra produkter.

Ett exempel på detta är sopvalsen Compact. Monterad på en hjulgrävare med tiltrotator, så att den kan vinklas, kan den användas där det är ont om utrymme eller där en hjullastare med sopvals inte kommer åt. Det kan vara i busskurer, trappor, järnvägsväxlar, tak till busskurer eller hus. Den kan även användas vid städning och återställning efter ett grävjobb.

Tord Andersson svetsar på en del till en vattentank. Större delen av svetsningen på Holms sker dock med svetsrobotar.

Även Trejon har märkt ett ökat intresse för sopning med grävmaskiner.

–Generellt sett finns det i dag fler typer av bärare till sopredskapen. Vi har märkt en ökad efterfrågan på så kallade bomvalsar, som monteras på stickan till en hjulgrävare eller traktorgrävare.

Trejon lanserade i fjol en runtomsvängande sopvals. Med hjälp av en svängkrans kan valsen vridas 360 grader och kan därmed sopa i båda färdriktningarna.

–Där det är trångt och svårt för maskinen att vända, kan föraren vända redskapet och sedan sopa och samla upp det sopade materialet även när maskinen backar, förklarar Henrik Johansson.

Vad gäller den tekniska utvecklingen på sopvalsar har det de senaste åren mest varit en förfining av existerande produkter hos Ystamaskiner.”Vi har märkt en ökad efterfrågan på så kallade bomvalsar, som monteras på stickan till en hjulgrävare eller traktorgrävare .”

–Vår senaste nya produkt är en sopvals med en uppsamlingsbox för det uppsamlade materialet. Det nya är att man kan välja att fälla upp boxen om man bara vill sopa med valsen. Då kan man växla beroende på vilken typ av sopning det gäller.

Ystamaskiner har inte märkt av någon större efterfrågan på sopvalsar till grävmaskiner. Däremot ökar efterfrågan på sopvalsar till mindre kompakta hjullastare.

–Det säljs mycket kompaktlastare nu. Och tittar man på infrastrukturen i städer så inser man att det inte alltid finns plats för större maskiner, konstaterar Andreas Andersson.

Hur var det då med den korta säsongen och den försenade våren? Är det någon skillnad på hur kunderna beställer sina sopredskap beroende på var i landet man verkar?

–Inte annat än att våren kommer senare ju längre upp i landet man kommer. Tack och lov för vår skull. Det hjälper att man sopar i Malmö i mars och i Luleå i maj, konstaterar Carl Gindahl.

Text: Lars-Olof Tandberg Foto: Åke Karlsson

Publicerad den: 2018.4.17

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare