Maserfrakt växer, förvärvar och omorganiserar för att klara konkurrensen.

Publicerad den: 2017.8.4

Maserfrakt går ihop med sig själv

Företagande: Maserkoncernen som har drivits i tre bolag river de juridiska väggarna och blir ett bolag. Skälet som anges är bland annat att det enade bolaget ska få bättre och tydligare styrning för att skapa stabila långsiktiga förutsättningar att verka.

Låst innehåll

Maserfrakt som nyligen också rapporterade att man gör gemensam sak med förvärvade GMT AB (Gävleborgs maskin- och transportcentral), fortsätter att planera inför det allt tuffare konkurrensen inom transport- och anläggningsbranschen. Maserfrakt räknas i dag som en av de största aktörerna i landet. Efter GMT-affären kommer bolaget att ha 2 300 sysselsatta och omsätta 2,1 miljarder kronor.

Omorganisationen är ett tecken i tiden. Med en stark högkonjunktur som lett till kapacitetsbrist på sina håll; och med den snabba tekniska utvecklingen, måste alla aktörer som vill vara med och spela kunna förändras snabbt och anpassa sig till kundernas behov och krav. Med ett bolag istället för tre kommer både informationsflödet och beslutsgången att bli snabbare och mer effektiv.

Det var Maserfrakts styrelse som vid sitt styrelsemöte i juni beslutade att så snart som möjligt ombilda Maserfrakt till ett bolag, med två eller flera affärsområden. Dessutom får bolaget en ny vd från och med nu, och det blir Arne Helmersson, som redan har 20 års erfarenhet av de olika verksamheterna inom Maserfrakt.

-Jag ser med glädje fram emot att leda denna förändring, säger Arne Helmersson. Efter att vi under de senaste 15 åren drivit Maserfrakt via egna driftsbolag, är nu tiden inne för att återgå till ett bolag med affärsområden, varje organisation har sin tid skulle man kunna säga.

– Förutom omorganisation inom Maserfraktskoncern har vi även en annan utmaning framför oss till årsskiftet, implementeringen av vårt bolagsförvärv GMT AB med verksamhet i Hälsingland, säger Helmersson.

Micael Appelgren

Publicerad den: 2017.8.4

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare