Claes Arenander som är biträdande förhandlingschef på ME tycker det är viktigt att ME-företag ansluter sig till ID06.

Publicerad den: 2018.6.15

Maskinentreprenörerna ny delägare i ID06

Spaning: Snaran dras åt för att stoppa skurkföretagen i byggbranschen. Alla branschorganisationer jobbar för att säkra den sunda konkurrensen. ID06 är ett av verktygen.

Låst innehåll

Den osunda konkurrensen från oseriösa företag inom byggbranschen är skadlig. Inte bara för arbetstagare och företagare, utan egentligen för hela samhället. Skurkföretagens aktiviteter på den svenska byggmarknaden har grenar in i en rad andra kriminella verksamheter. Ena dagen svartarbete, nästa dag tipsar någon kanske om vart det står maskiner och verktyg som kan vara lämpliga att stjäla.

Men Maskinentreprenörerna, Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Installatörsföretagen, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen samt Måleriföretagen har nu gått in som nya delägare i ID06 AB tillsammans med Sveriges Byggindustrier.

ANNONS:

– Jag är väldigt glad att ID06 nu får många nya ägare. Det ökar möjligheten för att få fler seriösa företag som rustar Sverige för 11 miljoner invånare till 2025. Ett viktigt steg tas nu för att hela byggbranschen ska vara attraktiv, sund och säker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Ägarbreddningen markerar att ID06 är en angelägenhet för hela sektorn, både för beställare och leverantörer. Den visar att uppslutningen för värdegrunden i Branschstandarden ID06 är genuin och stor.

– Det är viktigt att bygg- och anläggningsindustrin tar gemensamt ansvar för utvecklingen av ID06. En konkret och kraftfull satsning mot oseriösa aktörer i branschen, säger Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna.

Samtidigt blir nu tekniken och användarvänligheten bättre och säkrare. Mycket svårare för oseriösa företag att manipulera. Ett viktigt skäl att komma med ett nytt system hänger ihop med att få bort det gamla som missbrukats. I april 2019 slutar det gälla.

– Vi har gjort stora investeringar för att stärka säkerheten, funktionaliteten och den personliga integriteten i ID06-systemet. Under 2018 lanserar vi både en uppgraderad kortstandard för fysiska och mobila ID06-kort samt nya tjänster som underlättar vardagen för ID06-anslutna företag. Detta är den största moderniseringen av ID06 sedan lanseringen för drygt tio år sedan, säger Peter Löfgren, vd på ID06.

En helt ny standard för att på ett säkert sätt ansluta företag och individer till ID06-systemet är nödvändigt. När ett företag ansluter sig till ID06 kontrolleras företaget, firmatecknare och alla andra individer som skall få tillgång till ID06-systemet. Alla individer måste identifiera sig med antingen Bank-ID, pass eller nationellt ID.

Claes Arenander, biträdande förhandlingschef på ME, har det mesta som rör ID06 på sitt bord. Han tycker att det är viktigt att maskinentreprenörer med anställda ansluter sig. Den uppdaterade tekniken i systemen gör också att det blir mer rättssäkert och mycket svårt att manipulera.

– Det tidigare systemet gick att hacka, och under en period har vissa haft flera olika identiteter, och andra som inte ska ha rätt att vara på arbetsplatsen har ändå kommit in där. Att ansluta sig är viktigt. Det visar att man är seriös. Och vill man vara aktiv inom byggsektorn så menar jag att det är självklart att använda sig av ID06. Nu är ME också delägare i systemet vilket gör att vi har bra insyn och kan påverka, säger Arenander.

Den nya tekniken gör att det är dags att byta ut nuvarande ID06-kort. Detta kan företagen börja med i augusti. Man har tid på sig att byta ut korten till april 2019 då de nuvarande slutar att fungera.

– Det kommer mycket information om det här ju närmare vi kommer slutdatum. Det nya sy-stemet blir mer användarvänligt samtidigt som mycket annat praktiskt är knutet till det. Närvaroliggare, kompetensregistrering är två tjänster. Det finns flera praktiska fördelar för maskinentreprenören också. Här kan man själv kolla att de man planerar att ha som underentreprenörer också är anslutna. Och är man ansluten så är det givet att företaget är kontrollerat både mot skattemyndigheten och kronofogden. Det är ju klart enklare än att själv göra de här kontrollerna på varje myndighet, säger Claes Arenander.

Även utländska bolag som är utstationerade kontrolleras om de ska ha ID06. Och det måste de ha i fall de ska vara på en svensk byggarbetsplats. Dessutom ska de olika parametrarna nu kontrolleras löpande och oftare än tidigare, allt för att höja kvalitén på systemet. Utländska företag kan börja ansluta sig en månade efter de svenska – i september.

Text och foto: Micael Appelgren

Publicerad den: 2018.6.15

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare