Publicerad den: 2017.6.19

”ME måste utvecklas så att inte framtiden springer ifrån oss”

Branschpricken: Mats Bergkvist, styrelseledamot i Maskinentreprenörerna

Låst innehåll

ME:s styrelse har i uppdrag att utveckla organisationen, vad betyder det?
– Medlemsnytta, lokal och regional samhörighet är viktigt. ME behöver få in mer kompetens. Vi ser att det är så mycket i branschen som förändras nu, och det går fortare än tidigare. Därför behöver vi se över hur vi är organiserade och förbättra och anpassa oss för att säkra hög medlemsnytta. Vi behöver också hitta former för att engagera fler kompetenta företagare i ME.

Kan det hända att det påverkar hur ME är uppdelat i regioner?
– Jag tycker inte att man ska överdramatisera den diskussionen. Uppdraget enligt motionen som stämman tagit är att ”optimera den geografiska indelningen”, och då talar vi inte om någon centralstyrning utan snarare om mer lokal närvaro. När vi arbetar med det här så vill vi inte ha motsättningar mellan stad och land. Det viktiga är inte hur många regioner eller regionstyrelser vi har, utan ökad medlemsnytta och bättre lokal närvaro.

Hur ska fler företagare engageras?
– Vårt arbete med att ta fram expertråd är väldigt intressant. Får man som medlem sitta i ett sånt råd, få snabbare och bättre information och chansen att påverka beslut, då tror jag att ME vunnit mycket. Jag skulle själv vilja sitta i ett sånt expertråd. Det är intressant och viktig medlemsnytta.

Foto: Ryno Quantz

Publicerad den: 2017.6.19

Logga in



Kom ihåg mig

Skapa användare