NCC ska bygga ut Ångströmlaboratoriet i Uppsala med 30 000 kvadratmeter. Byggstart under våren. Illustration: NCC

Publicerad den: 2018.1.23

NCC bygger ut Ångströmlaboratoriet

Projektnytt: NCC ska på uppdrag av Akademiska Hus att bygga ut Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Utbyggnaden är på 30 000 kvadratmeter och byggstart sker under våren.

Låst innehåll

Uppdraget är ett partneringsamarbete mellan NCC och Akademiska Hus och innefattar att bygga en ny flygel mot söder med främst undervisningslokaler och kontorsplatser. Därefter ska en ny kubformad huvudbyggnad mot norr byggas där drygt 1 200 studenter och 400 anställda kommer att ha sin hemvist. I huvudbyggnaden ska Ångström-laboratoriets nya entré byggas samt reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård, och aula. Utbyggnationen motsvarar totalt 30 000 kvadratmeter.

Byggnationen sker i två faser. Byggstart för flygeln är planerad till våren 2018 med inflyttning hösten 2020. Byggstart för huvudbyggnaden är planerad till hösten 2018 och med inflyttning våren 2022. Ordervärdet är cirka 915 miljoner kronor.

ANNONS:

Det befintliga Ångströmlaboratoriet består idag av 72 000 kvadratmeter och dagligen vistas här cirka 5 000 forskare och studenter. Verksamheten är trångbodd och i stort behov av större lokaler.

– Utbyggnaden möjliggör att forskning- och utbildningsverksamheten vid Uppsala universitet kan expandera i en tvärvetenskaplig miljö, säger Henrik Landelius, Sverigechef för NCC Building.

Lars-Olof Tandberg

Publicerad den: 2018.1.23

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare