NCC har kammat hem nytt jobb inom anläggningsbyggande.

Publicerad den: 2019.3.6

NCC bygger ut E12 vid Umeå

Anläggning: NCC har tecknat kontrakt med Trafikverket om att bygga ut väg E12 som en del av den nya ringleden runt Umeå. I uppdraget ingår bland annat att bygga tio broar och anlägga sju kilometer ny väg. Ordervärdet uppgår till cirka 400 miljoner.

Låst innehåll

Det är vägsträckan mellan Röbäck och Norra länken som är aktuell och som utgör en del av den Västra länken och är ytterligare en etapp i ringleden runt Umeå. Ringleden kommer, när den är klar, att avlasta de tungt trafikerade vägarna i Umeå och flytta ut trafik från de centrala delarna av staden.

– Med det utbyggda vägnätet blir det mindre biltrafik i centrum och därmed bättre miljö och renare luft i Umeå. Som tidigare Umeåbo känns det extra bra att bidra till en bra stadsmiljö, säger Henrik Löfgren, divisionschef Infra, NCC Infrastructure.

ANNONS:

Projektet innebär även att NCC ska anlägga fyra tågbroar och två trafikplatser. Jord- och stenmassor som uppstår kommer att i så stor utsträckning som möjligt att användas i projektet.

En viktig aspekt är att samordna trafikanter och allmänheten då arbetet bedrivs i närhet till befintlig bebyggelse.

– Projektets olika utmaningar ställer krav på god planering för att minimera störningarna och skapa en säker trafikmiljö för trafikanter och en säker arbetsmiljö för dem som arbetar i projektet. Något vi har stor erfarenhet av, säger Anders Gard, produktionschef Infra, NCC Infrastructure.

Arbetet som startar i mars 2019 och beräknas vara klart tredje kvartalet 2021, är en totalentreprenad.

Taggar: , , , ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2019.3.6

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!