Sundsvalls kommun satsar närmare en miljard på utbyggnad av det kommunala VA-nätet längs Njurundakusten, där totalt 900 fastigheter kommer anslutas.

Publicerad den: 2020.7.1

NCC fixar nytt avlopp i Strömstad

Anläggning: 15 kilometer nya ledningar ska förläggas när Strömstad bygger ut sitt avloppsnät. Kontraktet har gått till NCC.

Låst innehåll

I NCC:s uppdrag ingår att lägga cirka 15 kilometer nya ledningar, dels på land och dels som sjöledningar, anlägga avlopp och dra en ny utloppsledning från stadens reningsverk. Befintliga pumpstationer ska kopplas ihop och tre nya ska byggas. I uppdraget ingår även ett stort borrningsarbete, två kilometer, varav cirka 130 meter är genom berg.

– Entreprenaden är mångfacetterad och kräver en bred kompetens eftersom vi både arbetar i marken, i vattnet och genom berg. Därför har samarbetsformen partnering varit viktig så att vi tillsammans med kommunen arbetat fram de bästa tänkbara lösningarna för utförandet och med rätt samarbetspartners i projektet, säger Martin Freidh, entreprenadingenjör NCC Infrastructure.

ANNONS:

Sedan 2018 har kommunen och NCC planerat och projekterat uppdraget och nu har parterna tecknat entreprenadkontrakt. Projektet genomförs i partnering och påbörjas i augusti. Det ska vara färdigställt i juni nästa år. Ordervärdet är ungefär 90 miljoner kronor.

Taggar:

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2020.7.1

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören