Upphandlingsmyndigheten och Boverket ska ta fram nya krav på hållbarhet för framtida upphandlingar inom bygg-, anläggning- och fastighet. Foto: Pixabay

Publicerad den: 2020.3.31

Nya hållbarhetskrav kommer ställas på anläggningsbranschen

Miljö: Boverket och Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram nya hållbarhetskrav för att på ett kostnadseffektivt sätt främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln  inom bygg-, anläggnings- och fastighetsområdet. De nya kraven ska börja tillämpas den första november nästa år.

Låst innehåll

Respektive myndighet får nu 2,5 miljoner kronor vardera för att ta fram de nya kraven. Bygg- och fastighetssektorn står för omkring en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Genom medvetna inköp kan offentliga aktörer främja marknader för innovativa och mindre utsläppsintensiva produkter och tjänster och därmed bidra till minskad klimatpåverkan, menar regeringen som därför ger de båda myndigheterna i uppdrag att dels utveckla hållbarhetskrav som ska ställas i upphandlingar och dels utveckla sätt att stötta bland annat metodval, referensvärden och uppföljning av krav.

Även Trafikverket ska delta i arbetet och bidra med sina erfarenheter från större anläggningsprojekt och hur offentlig upphandling kan skapa incitament för reduktionsåtgärder och innovativa lösningar.

ANNONS:

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2020.3.31

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!