God nyhet inför nya året från Navet. Foto: Navet

Publicerad den: 2020.12.28

Överraskande bra tryck på husbyggnadsmarknaden

Konjunktur: Den påbörjade husbyggnadsvolymen av offentliga lokaler har ökat kraftigt under kvartal 1-3 2020 jämfört med samma period 2019. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Låst innehåll

Enligt marknadsanalytikerna NAVET Analytics senaste konjunkturrapport har husbyggnadsinvesteringarna inom offentliga lokaler ökat med drygt 10 procent under perioden januari-september 2020 jämfört med samma period 2019. Ökningen är stark inom såväl nybyggnad som ombyggnad, förklarar Jenny Ingelström, analytiker på NAVET Analytics.

Navet ser däremot skillnader mellan de olika delsektorerna, där byggandet av skolor och förskolor fortsätter att utvecklas starkt medan byggandet av sjukhus och vårdlokaler har minskat. Även andra typer av offentliga lokaler, däribland samfärdsel (lokaler som är relaterade till infrastruktursatsningar) visar på god utvecklingstakt. Befolkningstillväxt, omfattande bostadsbyggande under flera år samt renoverings- och moderniseringsbehov i det befintliga beståndet håller uppe investeringsvolymen på en historiskt hög nivå, trots en svag konjunktur. Navets prognos pekar på fortsatt positiv utveckling under 2020-2021.

ANNONS:

Taggar: ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2020.12.28

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören