Skymap har lyckats förvandla modern teknik till en företagsekonomisk fördel.

Publicerad den: 2018.4.17

Senaste digitala tekniken är lönsam och spar pengar

Spaning: Maskinentreprenören Lindås Gräv AB har lyckats förvandla den senaste tekniken till en ekonomisk fördel. Digitaliseringen har blivit ett nödvändigt verktyg.

Låst innehåll

Det är revolution, varken mer eller mindre. Jakob Bengtsson, vd för Lindås Gräv AB, är lyrisk över de möjligheter till effektivisering av anläggningsarbete som den nya digitala tekniken erbjuder. Daglig överflygning med drönare, där mätresultat överförs till 3D-modeller i förarhytten och kontoret, skapar helt nya förutsättningar.

Lindås Gräv AB arbetar med totalentreprenader inom mark. Då bolaget startade redan 1992 har det varit nödvändigt med kompetens inom traditionell mätteknik. Men då Jakobs bror; Jon Bengtsson, som då också arbetade på Lindås Gräv, fick upp ögonen för den nya tekniken, hände det saker. Jon började förfina och visualisera den data som gick att samla in via drönare, och 2015 startade han bolaget Skymap. Det har ingen av bröderna ångrat.

ANNONS:

Skymap levererar system för digitaliserade mätningar och översätter dessa till 3D-modeller som sedan levereras till en webbportal där företaget hämtar informationen genom en vanlig webbläsare på datorn på kontoret. Skymaps tjänst är själva webbportalen. Men hjälper till med drönare också. Sakta men säkert växer kundkretsen.

– Som jag ser det är det en fantastisk innovation, som gör vårt arbete otroligt mer effektivt. Det sparar mycket tid – och tid är som bekant definitivt pengar i vår bransch. Vi har full överblick över arbetsplatsen, varje dag. Vi kan planera vårt arbete tillsammans med andra byggarbetare. Och noggrannheten i drönarmätningarna är nära nog hundraprocentig – vi pratar avvikelser på centimeternivå.

Att Skymap som omsätter åtta miljoner på tio anställda borde kunna växa är självklart. Tekniken lämpar sig lika bra för stora som små entreprenörer. På samma tid som en normal inmätning tar, lyckas Lindås Gräv nu göra fyra. Bara där sparas pengar.

– Redan efter ett projekt blev vi som anläggningsföretag övertygade. För oss är det numera en självklarhet att använda oss av drönarmätningar och 3D-modeller. Vi har nu använt portalen med alla funktioner i ett år, säger Jakob Bengtsson.

Affärsmodellen bygger på ett abonnemang och kostar mellan 2 000 och 3 000 kronor i månaden.

– Samtidigt gillar våra medarbetare att ligga i den nya mätningsteknikens framkant, särskilt med tanke på att jobbet blir så mycket roligare. De inser också snabbt hur de kan arbeta smartare.

Jakob Bengtsson,
vd på Lindås Gräv AB.

Lindås Gräv AB beställer nästan alltid drönarmätningar redan i samband med anbudsstadiet. Då får bolaget en tydlig bild av hur anläggnings-ytan ser ut och kan göra träffsäkra beräkningar gällande schaktmassor och annat. Detta minskar risken för felkalkyler. Informationen som samlas in kommer sedan till användning under projektets genomförande. Uppdragsgivarna har också uppskattat att Lindås Gräv kunnat lämna tydlig dokumentation när bolagets anbud ska bedömas i konkurrens med andra. Ett av skälen är att risken för att ändrings- och tilläggsarbeten ska dyka upp som obehagliga överraskningar blir mindre med en tydlig dokumentation.

Den data som samlas in från mätningarna bearbetas och lagras i en webbaserad portal. Den informationen kan med fördel göras tillgänglig både för anläggningsfirman och beställaren, som i realtid får samma information om hur arbetet fortgår. När båda parter har samma underlag hittar de också förklaringar till uppkomna tilläggs och ändringsarbeten samt omfattningen av dessa. Det skapar en känsla av professionalitet som beställarna såklart tycker är en fördel i jämförelse med andra entreprenörer.

– Det kommer säkert att jämna ut sig på sikt. Fler företag kommer ju såklart att börja använda sån här teknik. Jag har väldigt svårt att förstå hur man framgent ska klara sig utan att anamma de digitala landvinningarna, som nu också nått vår bransch. Det är en revolution som både vi själva och våra uppdragsgivare har all anledning att applådera, tycker Jakob Bengtsson.

Jakob har också rätt här. Starkast är Skymap i regionen runt Växjö där Lindås Gräv verkar. Konkurrenterna har såklart insett risken att bli ifrånsprungna i fall de inte hakar på.

Bröderna Sandhs Entreprenad i Kinna har nyligen anlitat Skymap:

– Det är tydligt att man spar tid och pengar med det här. Vi hinner klart mycket mer nu än tidigare, säger Per Johansson, arbetsledare på bolaget.

Taggar: , ,

Text: Micael Appelgren

Publicerad den: 2018.4.17

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare