Skanska har anslutit sig till klimatinitiativet LeadIT och fortsätter arbeta för klimatneutralitet. Foto: Skanska

Publicerad den: 2021.6.10

Skanska växlar upp klimatarbetet

Miljö: Skanska växlar upp sitt klimatarbete genom att ansluta sig till klimatinitiativet The Leadership Group for Industry Transition (LeadIT) som samlar länder och ledande företag engagerade i att uppnå Parisavtalet. I nätverket finns redan medlemmar som Volvo, Scania, Vattenfall och Hybrit.

Låst innehåll

LeadIT lanserades av regeringarna i Sverige och Indien vid FN:s klimatmöte i september 2019 och stöds av World Economic Forum. Skanska står bakom Parisavtalet och har som mål att nå netto noll koldioxidutsläpp i hela värdekedjan senast 2045. Målet inkluderar även leverantörer, underleverantörer och användare av de byggnader som Skanska uppför.

– Detta gör det möjligt för oss att ytterligare accelerera arbetet mot klimatneutralitet. Vi vill agera kraftfullt i omställningen och har sedan 2015 minskat våra egna koldioxidavtryck med 40 procent. För oss handlar det om att också minska utsläppen från material och att erbjuda klimatsmarta lösningar som hjälper våra kunder att uppfylla sina klimatmål. LeadIT utgör rätt forum för oss att verka inom för att sprida goda erfarenheter, påverka policy och själva vässa vår verksamhet, säger Anders Danielsson, vd, Skanska.

– Byggsektorn står för 40 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp. De stora utsläppen kommer dels från bränsle och material som betong, stål och asfalt, dels den energi som krävs för att driva byggnaderna under deras livstid. För att nå målet att bli klimatneutrala jobbar vi med partners för att driva utveckling och innovation. Vi vill också se högre klimatkrav i offentliga upphandlingar, säger Lena Hök, hållbarhetsdirektör, Skanska.

ANNONS:

Taggar: , , ,

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2021.6.10

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören