Trafikverket skärper kontrollen av att snöröjning och halkbekämpning utförs enligt ställda krav. Foto: Trafikverket

Publicerad den: 2017.10.26

Skärpt kontroll av snöröjning

Snöröjning: Trafikverket skärper kontrollen av snöröjningen på det statliga vägnätet, för att säkerställa att kraven uppfylls. Samtidigt förtydligas att bara kraven uppfylls står det entreprenören fritt att även ploga åt andra beställare.

Låst innehåll

– Vi byter till ett digitalt uppföljningssystem. Det är ett nytt verktyg som heter GPD-analys. Vi får in uppgifter digitalt om inställelsetider, var entreprenörerna befinner sig och vart dom har plogat. Det är även information om att dom varit ute på inspektionsrundor med mera, säger Ulrika Honauer som är avdelningschef för vägsystem på Trafikverket.

Inför årets nya kontrakt har Trafikverket ändrat sitt sätt att följa upp vinterväghållningen. Kraven på entreprenörerna och utförandet är desamma som tidigare, men kontrollen blir noggrannare. Information om den skärpta uppföljningen fick vägföreningarna redan under våren och entreprenörerna i samband med upphandlingen.

ANNONS:

– Det var ett missförstånd förra vintern att en del entreprenörer trodde att Trafikverket förbjudit dom att köra snöröjning för andra väghållare. Om entreprenören klarar sitt uppdrag till oss på kortare tid än vad som står i kontrakten så får dom självklart jobba åt andra beställare, understryker Ulrika Honauer.

Hon konstaterar vidare att enskilda vägar är ett viktigt komplement till det allmänna vägnätet för tillgänglighet i hela landet.

– Men Trafikverket varken får eller kan använda skattebetalarnas pengar för att ploga privata vägar.

Text: Lars-Olof Tandberg

Publicerad den: 2017.10.26

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare