Riksrevisionsverket anser att Trafikverket måste få tydligare och bättre möjligheter att följa riksdagens beslut att upphandla smartare och mer ekonomiskt.

Publicerad den: 2018.11.22

Trafikverket upphandlar onödigt dyrt

Upphandlingar: Trots att Trafikverket ska pröva alternativa åtgärder till om- och nybyggnationer så görs detta bara i hälften av infrastrukturprojekten. Det kan leda till onödiga kostnadsökningar. Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att förtydliga vad som gäller.

Låst innehåll

Svenska staten satsar årligen ungefär 25 miljarder kronor på ny infrastruktur. Sedan 1997 ska planeringen av alla infrastrukturprojekt bygga på den så kallade fyrstegsprincipen, som förenklat innebär att Trafikverket ska undersöka om billigare och mindre omfattande insatser kan möta behoven innan om- och nybyggnation beslutas.

Riksrevisionens granskning visar dock att Trafikverket inte alltid följer fyrstegsprincipen. I ungefär hälften av de granskade projekten har inte de billigaste och minst omfattande alternativen, så kallade steg 1-åtgärder, prövats innan Trafikverket har beslutat om, om- eller nybyggnationer, enligt Riksrevisionen.

ANNONS:

– Det hör till undantagen att de billigare åtgärderna prövas först, för att se om de kan tillgodose behoven. Steg 1-lösningarna ses snarare som komplement till dyrare åtgärder, säger Ingemar Delveborn, projektledare för Riksrevisionens granskning.

Ett av skälen är att Trafikverket saknar mandat att genomföra många av steg 1-åtgärderna,  menar utredarna. Framför allt gäller det insatser för att minska trafikvolymer eller efterfrågan på transporter.

–Trafikverket behöver analysera och föreslå åtgärder ur ett systemperspektiv. Eftersom myndigheten inte förfogar över alla de nödvändiga verktygen för att förändra efterfrågan behövs också ett tydligare stöd av regeringen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar även att fyrstegsprincipen inte används i den utsträckning som riksdagen har beslutat, och att kvaliteten som ligger till grund för planeringen av transportinfrastrukturen behöver förbättras.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förtydliga för Trafikverket hur fyrstegsprincipen ska användas, och vad det innebär att steg 1-alternativ ska prövas före steg 2-alternativ.

Fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen infördes 1997, och innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. Tanken är att pröva billigare åtgärder i första hand innan investeringar i ny transportinfrastruktur genomförs. Förenklat ser systemet ut såhär: 1. Tänk om. 2. Optimera. 3. Bygg om. 4. Bygg nytt

Taggar: , ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2018.11.22

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare