Veidekke och andra byggare har snurrar på bra under semestermånaden. Nu kommer starka BNP-siffror för Sverige. Foto: Veidekke

Publicerad den: 2018.8.9

Utebliven sommarvila i byggbranschen

konjunktur: Konjunkturinstitutet (KI) konstaterar att det är fortsatt klart starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Både byggbranschen och tillverkningsindustrin har tuffat på. Siffror visar att det kommer ånga på i samma takt till oktober.

Låst innehåll

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg åter i juli men även för bygg- och anläggningsverksamheten och ligger fortfarande en bit över det historiska genomsnittet. Det är byggföretagens fortsatt starka omdömen om orderstockarnas storlek i nuläget som håller uppe nivån på indikatorn.

Snabbstatistik från SCB visar att svensk BNP ökade med 1,0 procent det andra kvartalet i år, vilket var överraskande mycket, enligt KI. En robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten framöver, samtidigt som olika indikatorer pekar på att den inhemska efterfrågan fortsätter att öka i ungefär normal takt den närmaste tiden.

ANNONS:

Högkonjunkturen består därmed och arbetslösheten håller sig kring 6,2 procent i år och nästa år. Under den kommande mandatperioden bedöms utrymmet för ofinansierade reformer uppgå till ca 110 miljarder kronor.

Taggar: , , ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2018.8.9

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare