Allt fler utländska maskinförare visar intresse för den svenska marknaden. Även arbetsgivarna börjar öppna dörren för nytillskottet

Publicerad den: 2017.3.30

Utländska maskinförare har börjat sitt intåg i Sverige

Arbetsmarknad: Förra året fick 16 800 personer anställning inom byggindustrin. Utländsk arbetskraft ökade med 12 procent. Nytt är att även maskinförare från utlandet är på ingång.

Låst innehåll

Prognosmakarna på Sveriges byggindustrier (BI) konstaterar att byggkonjunkturen är urstark just nu, men att bygginvesteringarnas kraftiga uppgång mattas av eftersom bostadsproduktionen vänder ner nästa år. Men det är en relativt ointressant uppgift, för avmattningen är liten och bostadsproduktionen ligger kvar på en historiskt hög nivå även i år och nästa år, enligt BI.

Mitt i detta scenario konstaterar ekonomerna på BI att stigande lokal- och anläggningsinvesteringar ökar de kommande åren. Det kan bli svårt att klara för 80 procent av landets maskinentreprenörer hävdar enligt Maskinentreprenörernas MEKO-rapport att brist på kompetent personal är det största problemet för tillväxt. En maskinentreprenör tidningen talat med säger att det är ”akut brist” 42 procent av landets byggföretag ser ingen möjlighet att öka produktionen med befintlig personal.

ANNONS:

– För byggindustrin ser läget fortsatt starkt ut. Bostadsbyggandet fortsätter upp i år, men vänder ner svagt 2018. Det innebär dock ingen dramatik och med en prognos på att antalet påbörjade bostäder blir runt 60 000 lägenheter nästa år så innebär detta att bostadsbyggandet går för högvarv under hela prognosperioden 2017 till 2018, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Svensk byggbransch är sedan länge intressant för utländska aktörer, och konjunkturen i dagsläget ökar intresset. Maskinentreprenörerna för första gången fått förfrågan från utländska maskinentreprenörer om medlemskap i förbundet. Allt fler utländska maskinförare söker jobb i Sverige. Och det är nytt. Tidigare har det främst varit bygg- och anläggningsarbetare.

– Idag är den svenska byggindustrin utsatt för internationell konkurrens på ett helt annat sätt än förr. Därför är det inte rimligt att vi har en kostnadsutveckling i Sverige som är högre än den i våra konkurrentländer. Samtidigt måste kompetensförsörjningen till branschen säkras och sammantaget är det något som parterna måste ta hänsyn till i de pågående avtalsförhandlingarna genom ett klokt agerande, fortsätter Johan Deremar.

Trycket i branschen just nu gör att det inte bara är utländska underentreprenörer som ser möjligheter att tjäna pengar i Sverige. Även enskilda maskinförare hör av sig direkt till svenska arbetsgivare.

– Jag får två ansökningar i veckan från maskinförare från utlandet, och det rör sig nog om en i månaden från svenska maskinförare. Vi har anställt en för ett tag sedan, och vi kommer att testa en annan nästa vecka så får vi se och utvärdera om det här leder till ökade kostnader någonstans, eller ökade språkförbistringar, säger Joakim Bäckström, affärschef och delägare på Bäckström Anläggning och Bäckström Stockholm.

Ett bekymmer i dagsläget är att den så kallade valideringen av maskinförarna, som gör att de får dokumenterat att de är godkända för svenskt yrkesbevis, tar upp mot en månad på sina håll. Det här gör att en utländsk maskinförare inte kommer i jobb direkt efter anställning, och det är kostsamt för arbetsgivaren.
– Det är ju så att maskinförare är en bristvara nu, så intresset från utlandet finns. Marknaden i Sverige ger också bra löner, och de går ju in på svenska avtal de här maskinförarna. Det kostar att ställa dem på hyllan en månad i väntan på validering, säger Joakim Bäckström.

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik som rör så kallad utstationerad arbetskraft ökade antalet med drygt 12 procent förra året. Det gör att det var 23 229 personer från utlandet som var verksamma inom byggbranschen 2016. 30 procent av dessa kommer från Polen, och 38 procent från Tjeckien, Litauen och Lettland tillsammans. Enligt bedömare är ett visst antal av dessa anläggningsarbetare som regelbundet även kör maskiner. Antalet erkännandeintyg hos Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) har mer än fördubblats mellan 2014 och 2016.

VSM Entreprenad som är en av landets större maskinentreprenörer får också regelbundet ansökningar från utländska maskinförare. Och intresset ökar bland arbetsgivarna att anställa.

– Vi tittar på lösningar, det är mycket svårt att få tag på maskinförare nu och det är nog bara en tidsfråga innan vi måste hitta en lösning med utländska maskinförare, säger Angelica Lagerberg, personalchef på VSM Entreprenad.

Micael Appelgren

Publicerad den: 2017.3.30

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare