VA-taxorna behöver fördubblas de kommande 20 åren, för att klara nödvändiga investeringarna i vatten- och avloppsnäten, visar en studie som Svenskt Vatten gjort. Foto: Pixabay

Publicerad den: 2017.5.31

VA-taxorna behöver fördubblas

Underhåll: VA-taxorna behöver fördubblas de kommande 20 åren, för att klara nödvändiga investeringarna i vatten- och avloppsnäten. I år investeras 12 miljarder kronor i VA-systemen, men det faktiska behovet är 22 miljarder. Det visar en studie som Svenskt Vatten gjort.

Låst innehåll

– Om vi inte gör det här kommer funktionen i våra system inte att kunna garanteras. I värsta fall klarar vi inte att leverera ett säkert dricksvatten och att leva upp till våra miljökrav. Vi kommer få svårigheter att klara att bygga ut till de som behöver och får svårt att klara internationella krav. Det kan det bli en bromskloss för samhällsutvecklingen vad gäller bostadsbyggnad, säger Anna Linusson, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten har initierat en studie som genomförts av RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. Rapporten visar på att stora investeringar behövs och att de måste påbörjas nu.

Idag investeras 12 miljarder årligen. Svenskt Vattens rapport visar att behoven är betydligt högre än så och ser man rent tekniskt på de behov som föreligger så motsvarar investeringsbehovet under innevarande år 22 miljarder. Om man började på den nivån skulle utgiften sedan gradvis kunna sjunka.

Det är dock inte möjligt att genomföra så stora investeringsökningar på kort tid. Därför räknar rapporten istället med att investeringarna genomförs under en 20-årsperiod med en nivå av 16,5 miljarder per år.

-Rapporten baseras på noggranna genomgångar av det bästa tillgängliga statistiska underlaget och har utförts av ledande experter. Längre och säkrare går inte att komma i en så här komplex frågeställning, understryker Anna Linusson.

Rapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp behöver stiga med 100 procent, alltså fördubblas, i dagens penningvärde under de kommande 20 åren. Därtill kommer inflation som läggs utöver denna nivå. Det innebär en genomsnittlig ökning av taxan per år med 4 procent utöver inflation.

– Ökade investeringar kräver inte bara högre taxor och starkare organisationer – det innebär även fler jobb i branschen. Taxorna ökar från låga nivåer, vatten är billigt i Sverige. Samverkanslösningar där fler kommuner driver VA gemensamt i olika former är också något som behöver öka för att få slagkraftiga organisationer. De som driver linjen att taxan inte får öka snabbare än inflationen förespråkar därför i praktiken en neddragning av vattentjänsternas omfattning och kvalitet, konstaterar Anna Linusson.

Publicerad den: 2017.5.31

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare