Regeringen utökar budgeten för klimatpremier till elektriska lastbilar. Totalt finns nu 220 miljoner att betala ut under 2021. Foto: Volvo Lastvagnar

Publicerad den: 2021.6.28

100 miljoner extra till eldrivna lastbilar

Elektrifiering: Regeringen utökar budgeten för klimatpremier till ellastbilar under 2021 med ytterligare 100 miljoner. Totalt finns nu 220 miljoner kronor att betala ut.

Låst innehåll

Den 13 augusti 2020 beslutade regeringen att införa en klimatpremie i form av ett statligt stöd till vissa miljöfordon. Premien främjar introduktionen av miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner på marknaden och bidrar till minskade växthusgasutsläpp.

För klimatpremierna gäller att den sökande kan få max 20 procent av miljöfordonets inköpspris i stöd. Företag, kommuner och regioner kan söka statligt stöd för köp av miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Enligt budgetpropositionen för 2021 uppgick anslaget till 120 miljoner kronor per år fram till 2022. Nu har regeringen fattat ett beslut som möjliggör för Energimyndigheten att betala ut ytterligare 100 miljoner kronor i klimatpremier till ellastbilar under 2021.

ANNONS:

Satsningen är en viktig del i arbetet med att ställa om transportsektorn till fossilfrihet. Tillskottet på 100 miljoner till eldrivna lastbilar ska innebära att fler åkerier och speditörer kan ta steget till eldrift.

Taggar:

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2021.6.28

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören