Jätten Eleda Group växer än mer

Förvärv: Eleda köper Västkustens Anläggnings AB och Salboheds Bygg & Anläggningstjänst. Förvävet gör att koncernent närmar sig omsättning på 3 miljarder.

Svenskt rekord för gruvorna

Gruvbranschen: Malmproduktionen ökade 2018 till 81 miljoner ton, den högsta årsproduktionen någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med åtta procent, visar siffror från SGUs årliga…

Veidekke får nytt stort tunneluppdrag 

Anläggning: Veidekke har tecknat avtal med Stockholm Vatten och Avfall för att vara med och bygga en ny avloppstunnel som en del av Stockholms framtida avloppsrening.…

Nytt avtal för underhållsbeläggning

Asfalt: Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till Trafikverket Region Mitt. Uppdragen omfattar underhållsbeläggningar i form av fräsning och varma beläggningar i Dalarnas län 2019.…

Snabbare byggstarter i Göteborg

Byggstart: Göteborgs Stad tänker i nya banor för snabbare byggstart. Med flera parallella processer mellan byggaktörer och kommunen bör spaden komma i jorden ett helt år…

Bjöd in hackers för att lösa teknisk utmaning

Problemlösning: Volvo CE tar hjälp av unga datahackers för att lösa ett klassiskt tekniskt problem. Att manuellt inspektera slitaget på ett bandställ tar tid, mycket tid.…

Hårt byggtryck i hela Europa

Ekonomi: 2018 ökade det europeiska byggandet, men utvecklingen varierade mellan länderna. Framför allt ökade Östeuropa medan byggaktiviteten i primärt de nordiska länderna dämpades efter flera år…

Peab remixar asfalt i Örebro

Asfalt: Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till Trafikverket region Öst. Uppdraget omfattar underhållsbeläggningar i form av värmebeläggningar genom Remixing och Remixing plus i Örebro…

Svevia har fått nytt jobb i Jämtland

Anläggning: Bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, ny asfalt och uppdaterad VA-nät när vägen genom Hammarstrand i Jämtland ska byggas om.

”Vid udda tider fick åkarna lasta själva”

Jag och min maskin: När Gunnar Johansson svänger förbi sin bergtäkt i slutet av maj råder lugnet. En lokal åkare lånar hjullastaren och lastar sin lastbil med släp, men…

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare