Annonsera


Maskinentreptrenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

Bra att veta

Ägare: Maskinentreprenörerna
Chefredaktör / Ansvarig utgivare: Micael Appelgren
Redaktionellt program: Heltäckande bevakning av anläggningsbranschen. Ekonomiska, fackliga och politiska beslut och frågor som berör maskinägarna. Arbetsplatsreportage från stora och små företag. Nya metoder och produkter, regelbundna tester av maskiner. Maskinekonomiska artiklar.
Spridning: Når alla organiserade maskinägare inom Maskinentreprenörerna, samt statliga myndigheter och verk, kommuner, tillverkare, grusgropar etc.
Antal utgåvor: 10
Upplaga: 8 700 exemplar (TS)
Antal sidor i genomsnitt: 96
Tekniska fakta:
Format: 203 x 275 mm, satsyta: 173 x 243
Rastertäthet: 150 linjer/tum
Material: Digitalt material, negativ offsetfilm eller reproduktionsduglig papperskopia.

Mått och pris

Spalt, mm-pris 25kr
1/4 sida, 84 x 118 7000kr
1/4 sida liggande 173 x 60 7000kr
1/4 sida stående 40 x 243 7000kr
1/3 sida liggande 173 x 76 9500kr
1/2 sida stående 84 x 243 12000kr
1/2 sida liggande 173 x 118 12000kr
1/1 sida, 203 x 275 + 3mm utfall 21000kr
Uppslag, 406 x 275 + 3mm utfall 31500kr
Omslagssidor
Pärmsida 2, 203 x 275 + 3 mm utfall 32000 kr
Pärmsida 3, 203 x 275 + 3 mm utfall 32000 kr
Pärmsida 4, 203 x 245 + 3 mm utfall 33000 kr
Bilaga, vikt max 25 gr inkl porto 16500 kr
Bilaga, vikt max 50 gr inkl porto: 26500 kr
(Bilagans maxstorlek: 198 x 270 mm)

Maskinentreprenören marknad

Annonspris: 8kr/spaltmeter

Utgivningsdagar

Nummer Utgivningsdatum Materialdag
1/2 15 feb  26 jan
 3  16 mars  24 feb
 4  18 april  27 mars
 5  16 maj  25 april
 6  16 juni  26 maj
 7/8  17 aug  25 juli
 9  15 sep  25 aug
 10  16 okt  25 sep
 11  16 nov  26 okt
 12  15 dec  27 nov

Annonsansvariga

Tomas Nordmark

tel 060-12 33 30
Midälva Information
Centralgatan 14, 852 32 Sundsvall
E-mail: tomas@midalva.se

Christer Nilsson

tel 070-746 21 22
E-mail: christer@midalva.se

Kontakt

Maskinentreprenören
Box 1609
111 86 Stockholm
08-762 70 65, Fax 08-611 85 41 www.maskinentreprenoren.se

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare