Annonsera


Maskinentreptrenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

Bra att veta

Ägare: Maskinentreprenörerna
Chefredaktör / Ansvarig utgivare: Micael Appelgren
Redaktionellt program: Heltäckande bevakning av anläggningsbranschen. Ekonomiska, fackliga och politiska beslut och frågor som berör maskinägarna. Arbetsplatsreportage från stora och små företag. Nya metoder och produkter, regelbundna tester av maskiner. Maskinekonomiska artiklar.
Spridning: Når alla organiserade maskinägare inom Maskinentreprenörerna, samt statliga myndigheter och verk, kommuner, tillverkare, grusgropar etc.
Antal utgåvor: 10
Upplaga: 6 900 exemplar (TS)
Antal sidor i genomsnitt: 96
Tekniska fakta:
Format: 203 x 275 mm, satsyta: 173 x 243
Rastertäthet: 150 linjer/tum
Material: Digitalt material, negativ offsetfilm eller reproduktionsduglig papperskopia.

Mått och pris

Spalt, mm-pris 25kr
1/4 sida, 84 x 118 7000kr
1/4 sida liggande 173 x 60 7000kr
1/4 sida stående 40 x 243 7000kr
1/3 sida liggande 173 x 76 9500kr
1/2 sida stående 84 x 243 12000kr
1/2 sida liggande 173 x 118 12000kr
1/1 sida, 203 x 275 + 3mm utfall 21000kr
Uppslag, 406 x 275 + 3mm utfall 31500kr
Omslagssidor
Pärmsida 2, 203 x 275 + 3 mm utfall 32000 kr
Pärmsida 3, 203 x 275 + 3 mm utfall 32000 kr
Pärmsida 4, 203 x 245 + 3 mm utfall 33000 kr
Bilaga, vikt max 25 gr inkl porto 16500 kr
Bilaga, vikt max 50 gr inkl porto: 26500 kr
(Bilagans maxstorlek: 198 x 270 mm)

Maskinentreprenören marknad

Annonspris: 8kr/spaltmeter

Utgivningsdagar

Nummer Utgivningsdatum Materialdag
1/2 15 feb  18 jan
 3  16 mars  19 feb
 4  18 april  20 mars
 5  16 maj  19 april
 6  16 juni  18 maj
 7/8  17 aug  18 juli
 9  15 sep  18 aug
 10  16 okt  20 sep
 11  16 nov  19 okt
 12  15 dec  19 nov

Ladda ner annonsfakta/utgivningsplan som pdf: Maskinentreprenoren_2018

Annonsansvarig


Matteo Mellquist
Business Development
+46(0)73-151 96 00
matteo@adviser.se


Sandra Gertsson
Account Manager
+46(0)726-00 67 37
sandra@adviser.se


Josefine Blomquist
Sales Manager Halmstad
+46(0)70-164 67 59
josefine@adviser.se


Emelie Blomquist
Account Manager
+46(0)726-00 67 38
emelie@adviser.se

Kontakt

Maskinentreprenören
Box 1609
111 86 Stockholm
08-762 70 65, Fax 08-611 85 41 www.maskinentreprenoren.se

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare