Earth Autopsy tar dig under markytan och visar det som inte är synligt. Här föroreningar under Inre hamnen i Norrköping.

Publicerad den: 2018.5.21

Att visa det man inte kan se

Spaning: Norrköpings kommun har skapat ett visualiseringsverktyg som förvandlar sifferkolumner till 3D-bilder som visar olika lager av föroreningar i marken. Resultatet är tillgängligare information och därmed bättre beslut.

Låst innehåll

Norrköping står inför en stor utmaning när forna industri- och hamnområdet Inre hamnen ska förvandlas till innerstad med bostäder och kommersiell verksamhet. Här fanns förr stadens gasverk, en kolkaj och flera industrier. Dess arv till staden är en samling giftiga föroreningar spridda på olika djup i marken under området. Nu väntar en sanering till mångmiljonkostnad.

– Det finns tjära i form av flera olika PAH:er, cyanid, bly och bensen i området, berättar stadsbyggnadskontorets markmiljöspecialist Elke Myrhede.

ANNONS:

De giftiga lämningarna är biprodukter från flera olika industriella verksamheter som genom århundradena har pågått i området. I mitten av 1800-talet byggdes här ett gasverk för att förse Norrköpings textilindustri med gas för lampor och detta har lämnat efter sig flera olika föroreningar. Skeppsdockan som tidigare fanns vid Inre hamnen har lämnat blyrester i jorden och när dockan fylldes igen bar det sig inte bättre än att fyllnadsmassorna även de innehöll föroreningar.

För att kommunicera situationen till allmänheten har ett alldeles speciellt datorstött verktyg utvecklats. Målet är att förankra kunskap om varför en kostsam sanering är nödvändig, men verktyget kommer även att användas i inbördes kommunikation i arbetsgrupper och med beslutsfattare.


Erik Telldén menar att tredimensionell visualisering har stor betydelse för kommunikation av stadsplanering.

– Vi har fått pengar från EU-projektet Baltic Urban Lab och tillsammans med företaget Interspectral tagit fram en metod att förvandla alla mätdata till en datorbild, berättar Erik Telldén som är 3D-samordnare vid Norrköpings kommun.

Han berättar att kommunen har en uttalad vilja att använda sig av 3D-teknik för att underlätta kommunikation.

– Att enbart ha tillgång till siffror när vi ska diskutera vad som finns under marken är väldigt abstrakt. Vi vänder oss till flera olika intressenter som till exempel medborgarna, beslutsfattarna och de som arbetar i projektgrupperna. Alla ska kunna ha en gemensam bild av vad som finns under marken.

Metoden är inte ny. Att skapa tredimensionella datorbilder för att se vad som finns inuti saker har redan funnit sin användning till exempel inom medicinen. Virtuella obduktioner är förlöparen och från att visa organens placering i människokroppen kan datorprogrammen nu istället visa olika lager av föroreningar i marken.

Norrköpings kommun ligger i framkant av den här utvecklingen och fick 2013 priset Geospatial World Excellence Award för sitt arbete med 3D och visualisering. Att 3D-visualisering står högt på agendan just i Norrköping är inte så konstigt. Vid stadens Campus, en del av Linköpings Universitet, finns forskning i världsklass om just datorstödd visualisering.

– Vi har arbetat strategiskt med 3D-modeller i flera år och sett att det varit ett bra hjälpmedel vid kommunikation om stadsbyggnad, berättar Erik Telldén.

Med en blinkning åt föregångarna inom medicinsk användning har det nya visualiseringsprogrammet fått namnet Earth Autopsy. Det visas på en stor pekskärm där det går att välja vilken information som ska visas. Allt handlar om att visa det som egentligen inte går att se.

Inför saneringsarbetet av området har i vanlig ordning en stor mängd provtagningar gjorts och det är dessa som nu ligger till grund för visualiseringen. För att lättare kunna urskilja de olika lagren har skalan i djupled gjorts med en större skalfaktor.

Förutom markproverna har även både moderna och gamla kartor använts i modellen. Till detta kommer en noggrann fotodokumentation av området från luften med hjälp av drönare.

Alla insamlade data har av det nya visualiseringsverktyget omvandlats till en 3D-bild. Genom att välja vad som ska visas kan man få en detaljerad bild av till exempel var cyanidförekomsten är i relation till andra föroreningar eller till modern bebyggelse.

Det går att välja att se området rakt uppifrån eller från sidan. Olika utsnitt går att välja beroende på vad som vill studeras.

I dagens modell över industriområdet kring Inre hamnen finns uppgifter om var man hittat förekomster av bly, cyanid, tjära och bensen. Här stannar dock inte programvarans potential. Med tanken att det osynliga ska göras synligt kan även ännu mer abstrakta data som till exempel lukt, ljud och spridning av partiklar åskådliggöras av programvaran om dessa data samlas in.

Earth Autopsy är skapat för att vara ett lättillgängligt diskussionsunderlag, det kan inte användas för att styra maskiner vid själva saneringen. Men Erik Telldén är inte främmande för att visualiseringsverktyget på sikt kan förvandlas till ett verktyg för praktisk användning.

– Det finns en utvecklingspotential, delvis beroende på hur noggranna GIS-analyser som görs för att förstå spridningen av de olika föroreningarna. Den drönarflugna modellen håller till exempel mycket hög noggrannhet. Om man till exempel kan georeferera positioner av konstruktioner insamlade med hjälp av georadar kan absolut en praktisk tillämpning bli möjlig.

Elke Myrhede berättar att visualiseringsverktyget nyligen rönt stor uppmärksamhet vid vårmötet Renare Mark.

– Flera kommuner konstaterade att de ville arbeta med det, konstaterar hon och tillägger att verktyget är extra lämpligt som diskussionsverktyg speciellt för politiker och andra personer utan fackkunskap och kan därmed förbättra kvaliteten på fattade beslut.

Text: Sofia Barreng Foto och Illustration: Norrköpings kommun

Publicerad den: 2018.5.21

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören