Bellman Group AB har ingått avtal om att förvärva VSM Entreprenad AB.Foto: Bellmans Åkeri & Entreprenad

Publicerad den: 2018.6.5

Bellman köper VSM Entreprenad AB

Företagsköp: Bellman Group AB har ingått avtal om att förvärva VSM Entreprenad AB. Då affären delvis betalas med aktier blir ägarna av VSM betydande delägare av Bellman Group.

Låst innehåll

– Det är oerhört kul och spännande att VSM nu blir en del av Bellman Group. Det här förvärvet ligger helt i linje med Bellman Groups affärs- och strategiplan. Målet är att gruppen ska kunna erbjuda lösningar till kund som ingen annan kan göra inom ramen för ett och samma bolag, säger Håkan Lind, vd för Bellman Group.

Bellman Group har gjort ett avtal med ägarna till VSM om att förvärva samtliga aktier i bolaget och indirekt dess dotterbolag och intressebolag. Köpet finansieras med en blandning av kontanta medel och aktier. VSM:s ägare kommer i och med det bli en betydande delägare av den nya gruppen.

ANNONS:

VSM är ett entreprenadmaskinsföretag med verksamheter som främst omfattar berg- och grushantering vid stationära och mobila krossanläggningar, schaktentreprenader inom väg, tunnel, anläggning och exploatering samt uthyrning av maskiner med förare.
Genom förvärvet vill Bellman Group stärka sin position i anläggningsbranschen och även utvidga sin verksamhet till Norge, där VSM Entreprenad har verksamhet. Avsikten är att VSM fortsatt ska drivas i separat regi även efter förvärvet.

– Det skall bli intressant och spännande att ta detta steg med VSM och arbeta i den nya organisationen för att utveckla och utvidga verksamheten, så att vi kan möta kunders och marknadens behov. Vi kommer i och med detta att kunna stärka positionen i Mälardalen men även i övriga landet, säger Magnus Persson, vd för VSM Entreprenad.

Förvärvet är villkorat av att Bellman Group erhåller erforderlig finansiering samt att Konkurrensverket lämnar sitt godkännande till transaktionen. Affären väntas kunna genomföras under tredje kvartalet 2018.

Taggar: , ,

Lars-Olof Tandberg

Publicerad den: 2018.6.5

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare