De stora byggjättarna i Sverige tappar marknadsandelar till medelstora byggföretag. Foto: Skanska

Publicerad den: 2017.12.19

Byggbranschens jättar utmanas nu från flera håll

Nyhet: Den klassiska svenska byggbranschen med ett fåtal stora och många små byggbolag utmanas av både byggarnas beställare och konkurrenter. Det kan vara början på något nytt.

Låst innehåll

När boksluten från 2017 lämnas in är det mycket som talar för att siffrorna kommer att spegla en byggbransch i förändring. Egentligen är det ingen gissning, för redan 2016 gick det att se att de fyra stora byggjättarna i Sverige tappar marknadsandelar. Bakom ligger flera faktorer. Beställarna har medvetet letat efter utländska aktörer som kan komma in och bygga både bostäder och infrastruktur. Det mest uppseendeväckande exemplet på senare tid är kanske Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo, som till och med arbetar aktivt med polska regeringen för att lära polska byggföretag att lämna anbud korrekt så att det ökar chansen att de får jobben. Men Sabo har även varit i Tyskland, Spanien och Baltikum för att försöka väcka intresse för den svenska byggmarknaden.

Även Trafikverket arbetar systematiskt sedan flera år tillbaka med seminarier, utbildning och internationella leverantörsdagar för att öka konkurrensen. Upphandlingsdokument på engelska blir allt vanligare. Och det är inte bara gigantiska jobb, även entreprenader mellan 50 och 100 miljoner ska kunna hamna på utländska entreprenörer. När Trafik­verket har sina internationella leverantörsdagar är det numer flera hundra utländska aktörer som aktivt visar intresse.

Men det är inte bara utländska byggföretag som pressar byggjättarna. Faktum är att inhemska uppstickare tar allt mer plats, växer och tar marknadsandelar. Det gäller även landets maskinentreprenörer som ökar både i antalet anställda, och rörelseintäkter. Detta trots att timpriserna ligger still över hela landet. Maskinentreprenörer växer genom egna entreprenadåtaganden och bredare byggkompetens.

Men det kanske mest drastiska som går att se i statistiken just nu är de senaste branschrapporterna från UC Affärsfakta. Inom sektorn ”Mark- och grund­entreprenörer” pekar kurvorna rakt upp när det gäller mätområdet ”resultat före avskrivningar”. Det visar på en kraft underifrån som Sveriges Byggindustrier (BI) också noterat i sina egna undersökningar.

BI:s årliga undersökning över de 30 största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige är nyligen färdigställd. Det var fem nykomlingar som gjorde entré på listan: Bonava, Billström Riemer Andersson Bygg, HMB Construction, Netel och Zengun. Och detta betraktas som ett trendbrott.

Bland mark-, grund- och maskinentreprenörer syns också en tydlig trend. De företag som brukar ligga i topp pressas av nya underifrån som växer och trycker på. Några som sticker ut just nu är Bro & Väg Mälardalen, Hansson & Söner Entreprenad, Jonny & Robban Markteknik, Turbinen Entreprenad AB och Torslanda Entreprenad, för att nämna några. Fortsatt starka och växande är till exempel Kanonaden, Markona, Kewab, VSM och Styrud.

Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, säger såhär:
– Ja, det finns en tydlig trend att de medelstora företagen har en kraftigare omsättningstillväxt och tar allt större marknadsandelar från de stora före­tagen. En förklaring kan vara att de lite mindre företagen både kan vara mer specialiserade och samtidigt mer flexibla i sin organisation.

Uppstickarna växer självfallet på grund av konjunkturen och organisk tillväxt, men också i viss mån på grund av samgående och uppköp. I den del av branschen där maskinentreprenörer håller till krävs det allt oftare mer muskler och ekonomiska resurser för att kunna ta sig in på större jobb och konkurrera.

– Vi jobbar mindre med pris per timme och mer med att sälja in kompetens och större åtaganden idag, säger Niklas Eriksson, vd på VTG.

Frågan är vad man kan dra för växlar på den nya statistiken. Är det främst ett trendbrott eller en tillfällig förändring på grund av högkonjunkturen?

– Jag anser att detta är en tydlig indikation på att konkurrensen inom branschen har blivit mycket starkare under de senaste åren. Speciellt om man betänker att de tre största byggbolagen stod för 90 procent av de 50 största byggföretagens sammanlagda omsättning år 2004 och den andelen har nu sjunkit till 75 procent. En sådan tydlig nedgång skulle inte inträffat i en lågkonkurrensmarknad. I en sådan marknad hade snarare det omvända, det vill säga att de stora bolagen hade stärkts sin marknadsandel, varit att vänta, säger Johan Deremar.

Text: Micael Appelgren

Publicerad den: 2017.12.19

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare