Detta är en annons från Vattenfall Eldistribution AB

Publicerad den: 2018.11.19

En avgrävd kabel kan innebära livsfara

Vattenfall Eldistribution AB: En skadad ledning kan resultera i att viktiga samhällsfunktioner som sjukhus, internet och telefon slås ut. Dessutom kan skadade kablar vara spänningsförande och utgöra en allvarlig fara för grävpersonal och allmänhet. Ledningskollen är verktyget för att undvika livsfara.

Låst innehåll

Både vid direkt beröring och på ett par meters avstånd kan en skadad elkabel vara livsfarlig. Om du gräver på en kabel är det därför viktigt att du inte går fram till den, oavsett om den är avgrävd eller skavd. Om du befinner dig i schaktet när olyckan är framme ska du omedelbart avlägsna dig från den skadade ledningen, antingen genom att hoppa jämfota eller så att bara en fot i taget vidrör marken. Du som är maskinist ska också tänka på att flytta skopan bort från schaktet. Se också till att inga obehöriga kan komma i närheten av den skadade ledningen, och tag därefter kontakt med nätägaren i området och anmäl skadan.

– Utan en skadeanmälan tvingas nätägaren leta efter skadan, vilket kan ta tid då det ofta handlar om långa ledningar, säger Jonas Bornström, verksamhetsansvarig för ledningsanvisning på Vattenfall Eldistribution.
Att det är brådskande att få felet åtgärdat beror på flera anledningar. Först och främst kan en skadad kabel vara spänningsförande och därmed livsfarlig. Om skadan leder till strömavbrott kan det i sin tur påverka samhällsviktiga funktioner.
– För elbolagens del har vår kund rätt till ersättning om elöverföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Vi på Vattenfall Eldistribution betalar dessutom ersättning redan efter fyra timmar enligt vårt kundlöfte, säger han.

ANNONS:

– Utan en skadeanmälan tvingas nätägaren leta efter skadan, vilket kan ta tid då det ofta handlar om långa ledningar, säger Jonas Bornström.

Vilka risker en människa kan utsättas för i samband med en kabelskada beror på flera faktorer, menar Petra Lönn som är driftcentralschef på Vattenfall Eldistribution:
– Bland annat beror det på vilken typ av ledning det gäller, vilken spänningsnivå den har och var du befinner dig när skadan uppstår.
Spänningen i elledningar kan variera från 240 volt i en lågspänningsledning till så mycket som 400 000 volt i en högspänningsledning. Men det är inte spänningen i sig som är dödlig, det är styrkan av den ström som passerar genom kroppen som utgör en fara för livet.
– Om och hur dina inre organ skadas vid en strömgenomgång beror också på hur strömmen passerar genom kroppen. I allmänhet följer den större nerver, blodkärl och muskler som har låg elektrisk resistens. Passerar den hjärttrakten kan den vara dödlig eftersom den kan sätta hjärtverksamheten ur funktion, säger Petra Lönn.
Ström som passerar från ena handen till den andra passerar till exempel hjärtat och är därför farlig. Detsamma gäller ström som passerar från vänster hand genom hjärtat ner till benen. Oavsett hur strömgenomgången har sett ut ska du alltid uppsöka läkare.

En annan mycket allvarlig risk är att träffas av en ljusbåge om du befinner sig i schaktet nära den skadade ledningen. En ljusbåge är ett elektriskt överslag genom luften som når temperaturer på över 4 000 grader. Ju högre spänning desto kraftigare blir energiutvecklingen och ljusbågen. Vid ljusbågsolyckor uppstår ofta mycket allvarliga brännskador i huden och synskador är vanliga om du träffas i ansiktet.
– Om maskinen har gummidäck är du säker eftersom däcken isolerar. Om du ska ta dig ur maskinen ska du hoppa så att du inte vidrör maskinen och marken samtidigt. På samma sätt är det farligt om du står bredvid och håller i maskinen, säger Petra Lönn.

Hur vet du att det finns en ledning i marken? Förutom ledningsanvisningarna från Ledningskollen finns det många indikationer på att det ligger en ledning i marken. Plastremsor eller markeringsband ligger vanligtvis cirka 15 centimeter ovanför ledningen. Ovanför äldre ledningar kan det ligga tegelstenar eller cementrörshalvor. Även andra typer av fyllnadsmassor kan avslöja att du närmar dig en ledning.
– Kom ihåg att det är du som gräver som ansvar för att ha gjort en ledningskoll. Och även om du har gjort det är det viktigt att iaktta största varsamhet när du gräver i närheten av kablar. Gräv sista biten med spade, följ nätägarens riktlinjer och tänk på att kartorna inte alltid är så precisa. Vissa kablar kan till exempel vara gamla och sämre dokumenterade. Kom också ihåg att alla kablar som påträffas i marken ska hanteras som spänningsförande, säger Jonas Bornström.

Gå in på webbtjänsten Ledningskollen.se, registrera dig gratis och beställ ledningsanvisningar.

"Advertisement”

Publicerad den: 2018.11.19

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare