Trots personalbrist i byggbranschen är det här det blivit ännu hetare det senaste kvartalet.

Publicerad den: 2017.8.4

Fler byggen trots personalbrist

Konjunktur: Hela landet rider på en högkonjunktur som växt snabbare än väntat. Konjunkturinstitutet tvingas nu skruva upp prognosen för resten av året. Både bygg- och maskinentreprenörer lyckas något förvånande hålla jämna steg med tillväxten.

Låst innehåll

Redan för sex månader sedan konstaterade Konjunkturinstitutet att bostadsbyggandet ökat i en takt som lett till svår personalbrist inom flera centrala yrkeskategorier i byggbranschen. Enligt konjunkturinstitutets barometer anser 80 procent av byggföretagen i dagsläget att brist på arbetskraft är det största problemet för att lyckas klara av efterfrågan. Det är samma höga siffra som Maskinentreprenörens konjunkturrapport MEKO visar. 80 procent av landets tillfrågade maskinentreprenörer menar att svårigheter att rekrytera nu är det störta problemet för branschen.

Efterfrågan på byggbranschens tjänster fortsätter att öka, och marknadsundersökningsföretaget Industrifakta kunde nyligen rapportera att antalet bygglov för flerbostadshus till och med ökar markant. Sedan i våras har antalet bygglov ökat från en redan hög nivå med hela 16 procent.

Att hela branschen lyckats leverera så här långt är lite av ett reptrick som överraskat Konjunkturinstitutet. Att BNP-tillväxten ökat mer än vad experterna räknat med beror i hög grad på att näringslivet ökat sina investeringar, särskilt när det gäller bostäder. Det är alltså delvis byggföretagen som lyckats höja BNP-tillväxten genom att leverera trots den rådande personalbristen.

En förklaring till att byggbranschen lyckats hitta personal kan vara att antalet konkurser ökat bland företag som tidigare fokuserade på ROT-jobb. Viss arbetskraft har lösgjorts.

Micael Appelgren

Publicerad den: 2017.8.4

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare