Malmö stad och Region Skåne har kommit överens med Sverigeförhandlingen om infrastruktursatsningar på fyra miljarder kronor i Malmö. Bland annat utbyggnad av stadsbusskoncept Malmöexpressen. Foto: Sverigeförhandlingen

Publicerad den: 2017.6.8

Infrastruktur för 4 miljarder i Malmö

Infrastruktur: Malmö stad och Region Skåne har kommit överens med Sverigeförhandlingen om att satsa fyra miljarder kronor på utbyggnad av åtta busslinjer, järnvägen Malmöpendeln samt 14 cykelbanor. Malmö kommun åtar sig samtidigt att bygga 28 550 nya bostäder i storstadsområde Malmö.

Låst innehåll

– Överenskommelsen om kollektivtrafiksatsningar och stora bostadsåtaganden skapar stora nyttor både på arbetsmarknaden och för näringslivet och gynnar inte minst integrationen. Det är glädjande att staten kan bidra till att påskynda en sådan samhällsutveckling, säger HG Wessberg, förhandlare i Sverigeförhandlingen.

I överenskommelse ingår bland annat åtta stadsbusslinjer med hög kapacitet –fyra linjer för Malmöexpressen samt fyra andra stadsbussobjekt. Vidare avtalas om Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2, som leder till utvecklad Pågatågstrafik in i Malmö. I överenskommelsen ingår också 14 cykelbanor som ska byggas ut.

ANNONS:

Överenskommelsen innebär en total investering på 3 983 miljoner kronor. Malmö stad och staten investerar 3 210 miljoner kronor i bussobjekten och 573 miljoner kronor i utbyggnad av cykelvägnätet. Malmöpendeln finansieras gemensamt av staten, Malmö stad och Region Skåne med totalt 200 miljoner kronor.

Malmö kommun ansvarar för utbyggnaden av busslinjerna, cykelbanorna och bostäderna. Statens medfinansiering är kopplad till de 28 550 bostäder som kommunen nu åtar sig att bygga. När det gäller Malmöpendeln är det staten som är ansvarig för utbyggnaden. Här bidrar både Malmö kommun och Region Skåne till finansieringen.

Överenskommelsen ska bekräftas av parterna i kommande avtal. Därefter ska avtalen godkännas av respektive parts beslutande organ.

Taggar: ,

Publicerad den: 2017.6.8

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!