E20, sträckan Vårgårda-Ribbingsberg, ska genomföras enligt ett helt nytt förfarande - totalentreprenad i samverkan, där entreprenören tar ett större ansvar bland annat för vägplan. Arkivbild: Trafikverket

Publicerad den: 2020.5.28

Mer ansvar för entreprenör i ny upphandlingsmodell

Marknad: När E20 mellan Vårgårda och Ribbingsberg ska byggas ut används ett helt nytt upphandlingsförfarande – totalentreprenad i samverkan, där entreprenören får ett större ansvar.

Låst innehåll

Detta är det första projektet i Sverige åt Trafikverket där entreprenören har ansvarat för framtagandet av vägplan och lokalisering. Veidekke har sedan kontraktet ingicks 2016 tagit fram samrådsunderlag, samrådshandling inklusive lokalisering samt tagit fram vägplan som ligger för fastställelse. För tillfället pågår bygghandlingsprojektering.

– Det har hittills varit ett lyckat samarbete där vi nyttjat alla parters kompetens effektivt genom vårt involverande arbetssätt. En stor fördel med denna form av upphandling är att vi nu känner väl till projektet och dess förutsättningar. Det har avgjort placering av ny väg där höga värden i naturmiljö, kulturmiljö och gestaltning varit tungt vägande i valen som gjorts. Även arbetsmiljöfrågorna har vi arbetat med tidigt i projektet där vi tillsammans med Markera och Trafikverket genomfört ett flertal möten som hanterar olika risker i projektet, säger Fredrik Indevall, arbetschef på Veidekke Anläggning.

ANNONS:

E20 ska på aktuell sträcka på knappt åtta kilometer byggas om till att bli mötesseparerad landsväg med mitträcke, 2+2 körfält med hastighetsgräns 100 km/h. Projektet innebär både breddning av befintlig väg och utbyggnad i ny sträckning.

Byggstart förväntas ske i början av 2021 då vägplanen bör ha vunnit laga kraft. Projektet beräknas till 378 miljoner kronor.

Taggar: ,

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2020.5.28

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!