Regeringen satsar rekordmycket pengar på infrastruktur den kommande 12åren. Foto: Pixabay

Publicerad den: 2021.4.16

Mer pengar än någonsin till infrastruktur

Ekonomi: Regeringen presenterar idag en proposition som innehåller rekordstora satsningar inom infrastruktur. Sammanlagt rör det sig om 876 miljarder kronor för perioden 2022-2033.

Låst innehåll

De ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2022–2033 föreslås ligga på 799 miljarder kronor – en ökning på 176,5 miljarder kronor jämfört med perioden 2018–2029. Tillkommande medel som banavgifter och trängselavgifter beräknas uppgå till 77 miljarder kronor, vilket sammantaget ger en budgetram på 876 miljarder kronor.

Posten som kallas ”utveckling av transportinfrastruktur” är den största på hela 437 miljarder kronor – en ökning med 103,5 miljarder kronor. Där i ingår bland annat satsningar på nya stambanor och andra angelägna åtgärder.

ANNONS:

Även drift och underhåll av vägar och järnvägar får en större pott än tidigare – 165 miljarder kronor – en ökning med 40 miljarder kronor.

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2021.4.16

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören