NCC ska bygga om Roslagsbanan till dubbelspår mellan stationerna Täby kyrkby och Kragstalund, en sträcka på 2,1 kilometer. Foto: SL

Publicerad den: 2019.1.29

NCC bygger ut Roslagsbanan

Projektnytt: NCC ska bygga ut Roslagsbanan från enkelspår till dubbelspår i norra Stockholm. Det gäller sträckan Täby kyrkby - Kragstalund och projektet är värt drygt 280 miljoner kronor.

Låst innehåll

Den sträcka som NCC ska bygga om till dubbelspår mellan stationerna Täby kyrkby och Kragstalund är 2,1 kilometer. I samband med utbyggnaden görs åtgärder för att sänka bullernivåer bland annat genom bullerplank. NCC kommer även att bygga nya broar och göra avancerade stödkonstruktioner.

– NCC har stor erfarenhet av att bygga med pågående tågtrafik och vi planerar projektet för att miljön ska vara trafiksäker för allmänheten och arbetsmiljön ska vara säker för våra medarbetare, säger Ingegerd Simonsson, regionchef Civil East på NCC Infrastructure.

ANNONS:

Med dubbelspåret kommer SL att kunna öka Roslagsbanans kapacitet och fler tåg kan trafikera sträckan och möjliggöra tätare trafik. Även trafiksäkerheten förbättras i och med att dubbelspåret byggs ut och att flera korsningar med järnvägen blir planskilda.

När bygget drar igång är inte offentliggjort.

Taggar: , , , , ,

Lars-Olof Tandberg

Publicerad den: 2019.1.29

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare