Peab har fått uppdraget att bygga dubbelspår mellan Jakobshyttan och Degerön, ett uppdrag värt närmare en halv miljard. Foto: Peab

Publicerad den: 2021.6.16

Nytt järnvägsprojekt till Peab

Järnväg: 13 kilometer dubbelspår inklusive plankorsningar ska byggas mellan Jakobshyttan och Degerön, som är en viktig del av godsstråket genom Bergslagen. Uppdraget har gått till Peab och är värt 477 miljoner.

Låst innehåll

Dubbelspårsutbyggnaden har stor betydelse för godstransporter i hela Sverige och vidare ut i Europa. Spåren används flitigt och järnvägen är idag hårt belastad.

Peab har fått uppdraget att bygga 13 kilometer dubbelspår, mestadels i befintlig spårlinje men även med en delvis ny sträckning. I projektet ingår även bullerskyddsåtgärder, ett antal broar över järnvägen och passager under järnvägen för att öka säkerheten för biltrafiken samt möjligheterna för gång- och cykeltrafik att ta sig genom området.

ANNONS:

– Den här sträckan är en viktig del i infrastrukturen och vi ser fram emot att få vara med och utöka möjligheten till mer miljöanpassade transporter genom att bygga dubbelspår på sträckan. Vi kommer att ha stor nytta av vår kompetens från tidigare genomförda järnvägsprojekt, säger Thomas Larsson, produktchef på Peab Anläggning.

Projektet är en totalentreprenad och den sydligaste av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden på den fem mil långa sträckan mellan Hallsberg och Degerön. Byggstart förväntas ske under 2021 och projektet beräknas vara klart hösten 2024.

Taggar: , , ,

Publicerad den: 2021.6.16

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören