Kapacitetsbrist i flera led inom byggbranschen riskerar leda till överhettning. Foto: Ryno Quantz

Publicerad den: 2017.2.21

Överhettning nära i byggbranschen

Konjunktur: Det haglar prognoser från marknadsanalytiker som bekräftar att det är byggboom i landet. Men i veckan kom aktören Sverige Bygger med sin analys och marknadsundersökning. Temperaturen stiger. Analytikerna talar nu om ”projekteringsfeber” i Sverige.

Låst innehåll

Om byggentreprenörer och deras underentreprenörer tycker att det är svårt att hinna med nu – så är det nog dags att börja planera för året som kommer. Konsulter, arkitekter och konstruktörer är överens. Av 2000 tillfrågade personer svarar 89 procent att 2017 kommer att bli mycket bra, och över hälften faktiskt till och med att det blir bättre än någonsin.

Detta borde vara goda nyheter. Men redan 2016 började det bli svårt att få tag på rätt personal för bygg- och maskinentreprenörer. I den enkät som Sverige Bygger har genomfört är det tydligt att rekryteringsfrågan nu dykt upp som en stor oro. Av de tillfrågade byggentreprenörerna var det 48 procent som ansåg att rekrytering var den största utmaningen just nu. För deras underentreprenörer är frågan ännu hetare. 56 procent menar att detta är den största utmaningen.

ANNONS:

Maskinentreprenörernas MEKO-rapport visar att det sannolikt är ännu svårare för maskinentreprenörer att hitta tillräckligt bra arbetskraft för att klara volymökningarna som väntar. Det finns alltså tecken på att efterfrågan på byggentreprenörernas tjänster är högre än kapaciteten, och det är själva definitionen på överhettning. I dessa lägen brukar löneglidningar kunna komma som ett oönskat brev på posten.

I dagsläget finns det få rapporter om att maskinentreprenörer ”köper” över maskinförare från varann, men det har hänt i enstaka projekt nyligen.

– Vad man däremot kan se som är ovanligt, det är att nyutbildade som kommer direkt från gymnasieskolan fort får hög lön. Jag har nu sett exempel på löner upp mot 28 000 kronor i månaden för dessa som är att betrakta som lärlingar, säger Mats Larsson, regionchef för Maskinentreprenörerna i region öst.

I västra Sverige där lönerna för maskinförare av tradition legat lite högre än i resten av landet har det nu registrerats toppnivåer på 37 000 i månaden för vissa.

– Men då är man nog högt presterande och har säkert även andra kompetenser, säger Uno Hallgren, ME:s regionchef i region väst.

Statistiken från Sverige Bygger visar att det projekterats mer än dubbelt så många projekt under förra året som under 2015. Temperaturen riskerar alltså att stiga från redan höga nivåer. På Sveriges Byggindustrier känner ekonomerna igen bilden:

– Vi har inte förrän nu sett att det börjar bli en generell brist på personal i bredare grupper. Så det märks. Men vi tror att det blir en inbromsning som bland annat beror på kapacitetsbrist, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Sveriges Byggindustrier.

Micael Appelgren

Publicerad den: 2017.2.21

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!