GRK Infra AB har fått ett projekt på E4:a n i Norrbotten där de av Trafikverket uppmuntras reducera koldioxidutsläppen under byggtiden. Foto: GRK Infra AB

Publicerad den: 2021.4.20

Pilotprojekt där entreprenören uppmuntras att minska utsläppen

Miljö: GRK Infra AB har tilldelats att bygga om en sträcka på E4:an, Persön till Råneå, i Norrbotten. Projektet är ett av Trafikverket så kallat utvecklingsfrämjande pilotprojekt med fokus på koldioxidreducering.

Låst innehåll

Syftet med detta är enligt Trafikverket att ”uppmuntra entreprenören att minska sitt klimatavtryck genom att under byggtiden reducera utsläpp av koldioxid”.

– Vi är mycket glada att vi vunnit denna intressanta och utmanande entreprenad. Vi ser fram emot att vara med och bidra med vår kompetens och kunnande för att avsevärt minska utsläpp av koldioxid i projektet, säger företagets vd Mika Mäenpää. – Samtidigt vill vi vara en föregångare i branschen när det gäller innovativa lösningar för att minska på klimatavtrycket i projekten, tillägger han.

ANNONS:

Projektet omfattar anläggande av mitträcke på E4, viltstängsel, en gång- och cykelport under E4 med anslutande gång- och cykelvägar, ny dragning av enskild väg samt ett viltuthopp. Busshållplatser flyttas och ansluts med gång- och cykelvägarna, flera befintliga anslutningar mot E4 planeras stängas och samlas till nya korsningar. Projektet startar i höst och skall färdigställas hösten 2022.

GRK Infra AB bildades 2018 då finska GRK Infra Oy köpte AB Infra Polar som i sin tur grundats av GRK Infra Oy och AB Tallqvist Oy 2012.

Taggar: ,

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2021.4.20

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören