Regeringen ska nu gå till botten med fördyrade infrastrukturprojekt. Foto: Pixabay

Publicerad den: 2020.11.3

Regeringen går till botten med fördyrade infrastrukturprojekt

Ekonomi: Det har skett en kraftig kostnadsutveckling för byggandet av infrastrukturprojekt. Regeringen har därför gett Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingar vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt.

Låst innehåll

– Regeringen gör rekordstora infrastruktursatsningar för att ställa om transportsektorn och knyta ihop landet. Jag vill att vi säkerställer att varje skattekrona används på bästa sätt. Därför får Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen och återkomma med förslag på åtgärder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket ska genomföra uppdraget i samverkan med berörda aktörer och redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast i mars nästa år. I myndighetens uppdrag ingår bland annat att se över anbud och jämföra dem med bedömda kostnader i olika typer av entreprenader och projekt samt att ta reda på vad avvikelser i slutkostnader beror på.

ANNONS:

Konkreta frågor som ska besvaras är hur stora skillnaderna i anbudssummor är i lämnade anbud mellan anbudsgivarna i olika typer av entreprenader och projekt, hur stora är avvikelserna i lämnade anbud i förhållande till Trafikverkets bedömda entreprenadkostnader i olika typer av entreprenader och projekt samt hur olika former av upphandlingsförfarande, utvärderingskriterier och affärsformer påverkar utfallet av slutkostnader.

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2020.11.3

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!