Transportstyrelsen ska se över hur arbestmaskiner bör registreras för att man bland annat ska kunna kontrollera och följa upp utsläpp. Foto: Pixabay

Publicerad den: 2021.2.18

Regeringen vill införa register för arbetsmaskiner

Anläggning: Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att se över förutsättningarna för att utveckla ett register för arbetsmaskiner. Syftet är att skapa bättre möjligheter att bland annat kontrollera arbetsmaskiners utsläpp.

Låst innehåll

Idag saknas i många fall kunskap om vissa arbetsmaskiner i Sverige, som vilken typ av motorer de har, var de kommer ifrån och hur de används. Transportstyrelsen får där nu i uppdrag att analysera förutsättningarna för att utvidga registreringsplikten för dessa arbetsmaskiner. Syftet är att skapa bättre möjligheter till styrning, kontroll och uppföljning av bland annat arbetsmaskiners utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Transportstyrelsen ska, om det är lämpligt utifrån analysen, även föreslå hur en utvidgad registreringsplikt för arbetsmaskiner kan utformas och finansieras. 

ANNONS:

Förslag om ett register med syfte att minska utsläppen har varit uppe tidigare. Redan 2018 kom Naturvårdsverket med ett sådant förslag. Då bedömdes att cirka 37 000 arbetsmaskiner skulle omfattas av en ny registerplikt om den införs.

Uppdraget är en del av regeringens klimatpolitiska handlingsplan, där regeringen identifierat att uppföljningen av utsläpp från arbetsmaskiner behöver förbättras för att skapa förutsättningar för styrning mot minskade utsläpp. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2022.

 

 

 

Taggar:

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2021.2.18

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!