Trots utländska entreprenörer och utländsk arbetskraft saknas det byggnadsarbetare, menar Stockholms Handelskammare. Foto: Ryno Quantz

Publicerad den: 2017.2.14

Rekordbrist på byggnadsarbetare i Stockholm

Arbetskraft: Stockholms Handelskammare konstaterar i en ny rapport att konjunkturen i Stockholms län är starkare än normalt. Stockholmsekonomin hålls nu tillbaka av den högsta arbetskraftsbristen på åtta år. Byggnadsarbetare saknas.

Låst innehåll

– Företagen i Stockholm fortsätter att anställa och hushållen är optimistiska. Byggbranschen och delar av tjänstenäringen utvecklas väl. Stockholmsekonomins akilleshäl är arbetskraftsbristen som är den högsta på hela åtta år. Inte minst bygg- och IT-företag i Stockholm har stora problem att hitta rätt arbetskraft, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

– Den ekonomiska aktiviteten i kombination med befolkningsökningen gör att huvudstadsregionens behov är stora. Vi måste investera mer i fler bostäder och bygga Östlig förbindelse samt påbörja planering av nya tunnelbaneprojekt. Kompetensförsörjningen måste säkras genom bättre möjligheter att locka talanger till regionen, vilket kan uppnås genom att förenkla för arbetskraftsinvandring, avslutar Andreas Hatzigeorgiou.

ANNONS:

Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet.

Micael Appelgren

Publicerad den: 2017.2.14

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören