Detta är en annons från Vattenfall Eldistribution AB

Publicerad den: 2018.11.29

Så undviker du att gräva av kablar

Vattenfall Eldistribution AB: För att undvika att ledningar grävs av är det mycket som måste fungera. Kartor och utsättningar måste stämma. Och framförallt måste dialogen mellan fälttekniker och grävare vara smidig så att informationen från ledningsanvisningen når hela vägen fram.

Låst innehåll

Innan du inleder ett markarbete måste du som grävare skicka in en förfrågan till Ledningskollen om infrastrukturen i det aktuella området. Frågan går automatiskt vidare till alla som har uppgivit att de har intressen i området.

På Vattenfall Eldistribution finns det en grupp som arbetar med ledningsanvisningar som framförallt besvarar den här typen av frågor från olika grävare och entreprenörer.
– Vi tittar på varje ärende som kommer in till Ledningskollen och till vår kundtjänst. Vi bedömer om vi vill göra en anvisning på plats med käppar och spray eller om det räcker att skicka en karta, säger Jonas Bornström som är verksamhetsansvarig för ledningsanvisning på Vattenfall Eldistribution.
– Vi svarar inom två dygn och 25 000 av våra totalt 40 000 hanterade ärenden leder till fysiska markeringar vid grävplatserna.
Det stora antalet ärenden hänger samman med att Vattenfall Eldistribution är en av Sveriges större ledningsägare med omkring 75 000 kilometer nedgrävda kablar i Sverige.

ANNONS:

Tack vare ledningsanvisningarna skyddas nedgrävd infrastruktur vilket inte bara förebygger oförutsedda driftstörningar på elnätet. Även näten för tele, internettrafik, vatten och avlopp skyddas från skador som annars skulle kunna innebära livsfara eller avbrott i viktiga samhällsfunktioner.
– Många viktiga funktioner i samhället är med andra ord beroende av att vi och våra fälttekniker gör ett bra jobb, säger Jonas Bornström.
De fälttekniker han syftar på arbetar hos Vattenfalls Eldistribution partner, Geomatikk Sverige AB, som märker ut Vattenfalls ledningar på platserna för markarbeten. De inleder med att göra en kontroll av markarbetet och hur ledningarna påverkas av det. Fältteknikern undersöker sedan dokumentationens kvalitet och om det till exempel är en högspänningskabel eller en fiberledning.

Utifrån kartunderlaget från Vattenfall Eldistribution tar fältteknikern reda på ledningens exakta placering genom att antingen koppla upp sig mot kabeln eller genom att mäta radiovågor i marken. När ledningen är hittad markeras den med streck eller käppar. En utmaning i arbetet – och speciellt i tätbebyggda områden – kan vara störningar från vattenledningar, fjärrvärme, järnrör och gamla kablar som ligger kvar men som inte används.
– Fältteknikernas arbete är med andra ord mycket mer omfattande än att märka ut ledningsnät med käppar och spray. Bland det viktigaste är att de har en bra dialog med grävarna för att de ska veta vad som ska göras och i vilken ordning, säger Jonas Bornström.

Eftersom en grävskada ytterst orsakas av en grävmaskin satsar Geomatikk på att utveckla kommunikationen med maskinentreprenörer liksom med bygg- och anläggningsföretag. Genom att arbetet och informationsflödet hela tiden dokumenteras ökar tryggheten för både nätägare och gräventreprenör.

– Det absolut viktigaste är att vi har en öppen och rak dialog mellan alla inblandade. Och även om det förstås är jätteviktigt att vi hittar och markerar alla ledningar rätt är det lika viktigt att grävarna inte tar några onödiga risker när de gräver.

Gå in på webbtjänsten Ledningskollen.se, registrera dig gratis och beställ ledningsanvisningar.
Advertisement

Publicerad den: 2018.11.29

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!