Vid Godisfabriken i Gävle används den senaste tekniken inom maskinstyrning vid sanering.

Publicerad den: 2019.8.13

Senaste maskinstyrningen för grävare vid sanering

Teknik: Det handlar om vad som kallas modellstyrd marksanering, och tekniken fungerar nu allt bättre i fält.

Låst innehåll

– Den nya tekniken är mycket effektiv och blir vanligare i marksanerings­projekt, till exempel när tidigare industrimark i centrala lägen ska omvandlas till bostadsområden, säger Karin Johansson, Tyréns uppdragsledare.

Projektet kopplar med stor framgång samman resultaten av två av Tyréns forsknings- och utvecklingsprojekt genom att knyta ihop flera teknikplattformar. Genom att kombinera en uppkopplad mobil datainsamlingsapp för fältdata och foto, med tekniken GeoBIM har Tyréns skapat en sluten digital kedja.

ANNONS:

I den förberedande provtagningsfasen grävdes 420 provgropar och 1 200 jordprover analyserades. Tyréns miljökonsulter använde datainsamlingsappen för dokumentation av data i fält och registrering av resultat från laboratorieanalyser. Efter bedömning av åtgärdsbehov skapas en geomodell och 3D-visualisering i GeoBIM, som nu används för maskinstyrning vid saneringsåtgärderna.

Med hjälp av GPS och 3D-modeller vet grävmaskinisten var och på vilket djup åtgärd ska vidtas, samt hur schaktmassorna ska hanteras, till exempel om de ska återanvändas eller destineras till godkänd mottagningsanläggning. Alla mätpunkter i GeoBIM-modellen ges exakta GPS-koordinater. Därför behövs ingen fysisk utsättning med stakkäppar för att markera schaktområden.

– Vi talar om en teknisk landvinning som gör arbete och resurser mera kostnadseffektiva och saneringen mera precis, säger Karin Johansson.

Det arbete som utförs, till exempel vad avser sanerings- och återfyllnadsnivåer, registreras via datainsamlingsappen till GeoBIM-modellen. Varje dag uppdateras automatiskt en dagsfärsk GeoBIM-modell med nuvarande saneringsstatus. All data finns sedan enkelt tillgänglig för dokumentation och redovisning av utförda åtgärder, och som underlag till kommande byggherrar på Godisfabriken.

Taggar: ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2019.8.13

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!