Sensorsystem som ska detektera både skyddade och oskyddade trafikanter vid byggutfarter och förhindra kollisioner och allvarliga olyckor testas just nu i Göteborg. Foto: RISE

Publicerad den: 2021.6.21

Sensorer ska göra byggarbetsplatser säkrare

Säkerhet: I ett nytt forskningsprojekt ska sensorsystem vid byggutfarter testas. Sensorsystemen ska detektera både skyddade och oskyddade trafikanter vid byggutfarter och förhindra kollisioner och allvarliga olyckor.

Låst innehåll

Byggutfarter är ett område som är extra farligt för oskyddade trafikanter. I projektet Säkra byggutfarter som drivs av Trafikkontoret vid Göteborgs stad genomförs tester av sensorsystem som detekterar alla objekt vid byggutfarten i realtid och minimerar riskerna för olyckor. Testerna sker på test- och demoanläggningen AstaZero.

AstaZero ägs av RISE och Chalmers och är världens första fullskaliga oberoende testmiljö för framtida trafiksäkerhet avseende automatiserad körning och autonoma och uppkopplade fordon. Nu testas alltså även  sensorsystem för säker infrastruktur.

ANNONS:

– På AstaZero kan vi sätta upp testmiljöer och genomföra repeterbara tester för att optimera system och säkerställa att metoderna fungerar innan testerna tas ut i verklig miljö med riktiga trafikanter. Det har vi gjort länge med till exempel självkörande fordon och aktiva säkerhetssystem, nu applicerar vi samma arbetssätt på sensorer placerade i infrastrukturen. På så sätt kan vi göra nytta både för företag och organisationer som arbetar med att förbättra fordonens säkerhet, men även med säkerhetssystem och lösningar som hör till infrastrukturen, säger Greger Rognelund, projektledare på AstaZero.

– Att få tillgång till AstaZeros kompetens kring trafiksäkerhet, repeterbara tester och referensmätsystem (ground truth) och på ett kunskapsdrivet sätt lära känna och utveckla våra trafikmiljöer ser jag som ett modernt sätt att arbeta kring trafiksäkerhet. Vi genomgår just nu ett teknikkliv där trafiksystemet i allt större grad digitaliseras, detta medför både nya utmaningar men också stora möjligheter. En utmaning är att utforma och implementera nya komponenter i vår befintliga trafikmiljö på ett säkert sätt. I det arbetet ser jag att tester hos AstaZero kan vara en viktig del, säger Jonas Malmryd, Specialist reglering arbete på gata på Trafikkontoret i Göteborgs stad.

Projektet är finansierat av Vinnova.

Taggar: , , , , ,

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2021.6.21

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören