BranschorganisationenSvenskt Vatten vill att regeringen går in och stöttar kommunerna ekonomiskt i satsningar på vatten- och avlopp.

Publicerad den: 2020.5.13

Statligt stöd för VA-investeringar efterfrågas

VA: Branschorganisationen Svenskt Vatten vill att regeringen ger ekonomiskt stöd för investeringar i kommunalt vatten och avlopp. Det skriver man nu på hemsidan, med anledning av den rapport som SKR presenterat kring hur coronakrisen antas påverka de kommunala verksamheterna.

Låst innehåll

I den senaste ekonomirapporten från SKR, Sveriges kommuner och regioner, framgår att påverkan av coronakrisen på de kommunala verksamheterna är omfattande; extremt tryck och omställningskrav på vården, smittspridning i äldreomsorgen, övergång till distansundervisning i gymnasieskolan, ökat tryck på socialtjänsten och ekonomiskt bistånd, inställda evenemang och minskad kollektivtrafik. Ökade statsbidrag tycks täcka upp för lägre skatteintäkter, men ser inte ut att täcka de merkostnader som uppstår. Det ter sig oklart om kommunerna kommer kunna upprätthålla verksamhet och investeringar för att dämpa nedgången i samhällsekonomin. Därför vill nu Svenskt Vatten att regeringen ger ekonomiskt stöd för investeringar i kommunalt vatten och avlopp.

– Vi vet sedan länge att det finns omfattande behov gällande investerings- och innovationsförmåga. Vi vet också att branschen står inför stora kompetensförsörjningsbehov. Här kan statlig stimulans slå flera flugor i en smäll – skapa utvecklingsmöjligheter i hela landet, skydda miljö och människors hälsa samt återstarta ekonomin, skriver branschorganisationen på sin hemsida.

ANNONS:

I ett första steg vill Svenskt Vatten att man ger närmast berörda statliga myndigheter i uppdrag att översiktligt kartlägga behovens omfattning och fördelning i landet i såväl tekniska som ekonomiska termer. Då finns det underlag för att kunna bedöma lämplig stödform och ungefärlig omfattning. Coronakrisen är långsiktig och kommer lämna både den globala och den svenska ekonomin med bestående men konstateras.

Taggar:

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2020.5.13

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!