Svenskt rekord i ballastproduktion slaget. Foto: Ryno Quantz

Publicerad den: 2021.2.2

Svenskt rekord i ballast slaget

Bergmaterial: Ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att det har levererats 100,2 miljoner ton ballast (2019). Det är en ökning med 1,5 miljoner ton från året innan, och den högsta siffran sedan statistik började föras (1984).

Låst innehåll

När det gäller naturgrusproduktionen har det också slagits rekord, den är den lägsta någonsin med 8,6 miljoner ton, och nu bara nio procent av den totala ballastproduktionen.

Intressant är också att det totala antalet täkter minskar och är uppe i 1180. Och det är naturgrustäkterna som minskar i antal, ner med 40 till 249 täkter, medan krossbergtäkterna ökar med 26 till 777 täkter (övriga är kombinerade berg/grus-täkter samt moräntäkter). Här ligger med andra ord landets maskinentreprenörer i.

ANNONS:

De tre län som producerar mest ballast är Västra Götaland (18 miljoner ton), Skåne (11 miljoner ton) och Stockholm (9 miljoner ton).
Men ballastproduktionen ökade mest i Norrbottens län (1,2 miljoner ton), medan produktionen minskade mest i Dalarnas län (-0,8 miljoner ton) och Stockholms län (-0,4 miljoner ton). Konjunktursvängningar påverkar självfallet detta.

Och störst andel krossberg finns i Östergötlands län (98 %) samt Kronoberg och Blekinge län (båda med 97 %).

Varje år utvinns mellan 60 och 80 miljoner ton berg och jordmassor från mer än 20 000 byggplatser i Sverige. De största volymerna tas ut i storstadsområdena, så kallade intracitymassor, från till exempel från Förbifart Stockholm och Västlänken, och används lokalt. Volymen av dessa massor motsvarar nästan hälften av det bergmaterial som kommer från täkter.

Taggar: ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2021.2.2

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören